مادر سازها کدام است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

مادر سازها /مادر سازها چیست / کدام ساز مادر تمام ساز ها است / ساز مادر / ساز مادر چیست / نام ساز مادر / مادر تمام سازها / نام مادر تمام سازها /سوال :

مادر سازها کدام است


جواب :

پیانو مادر تمام سازها است .

.
 
  • برچسب ها
    ساز مادر ساز مادر چیست مادر تمام سازها مادر سازها مادر سازها چیست نام ساز مادر نام مادر تمام سازها کدام ساز مادر تمام ساز ها است
  • بالا