مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

قند خون نرمال | میزان قند خون نرمال | قند خون نرمال به ترتیب سن |


سوال :

قند خون نرمال چند است


جواب :

قند خون، یا گلوکز موجود در خون شاخص اصلی قند خون موجود است. بدن ما از مواد غذایی که میخوریم قند مدر نیاز خودش را دریافت میکند و منبع بسیار مهمی برای بدن ماست. زیرا تمام مواد مغذی برای اندام ها و عضلات بدن، مخصوصا سیستم عصی را فراهم میکند. جذب و ذخیره انرژی و تولید گلوکز توسط فرایند مهم و سختی در روده کوچک به وجود میاد، که توسط کبد و پانکراس به صورت فعال در حال تنظیم شدن هستند.

وقتی بدن به قند خون بیشتری نیاز دارد تا سطح قند خون بدن را متعادل سازد. برای همین به کبد یک پیام عصبی میفرستدف تا کبد گلیکوژن را به گلوکز یا قند تبدیل کند و آنرا وارد جریان خون، ازاد سازد. بهتر است بدانید سطح قند خون مناسب، میبایست بین 100 تا 140 میلی گرم است.

قند خون طبیعیب در کودکان، با سن 6 تا 12 سال و قند خون نرمال در کودکان، 6 تا 12 سال
ناشتا
قبل از غذا
قبل از ورزش
زمان خواب
180 تا 80
میلیگرم بر dc​
180 تا 90
میلیگرم بر dc​
حداقل 150
میلیگرم بر dc​
100 تا 180
میلیگرم بر dc​


بررسی میزان قند خون نرمال جوانان، در سنین 13 تا 19 سال
ناشتا
قبل از غذا
قبل از ورزش
زمان خواب
150 تا 70
میلیگرم بر dc​
130 تا 90
میلیگرم بر dc​
حداقل 150
میلیگرم بر dc​
150 تا 90
میلیگرم بر dc​

 
بالا