فیلم ترکی تردید قسمت 31 دوبله فارسی

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

قسمت 31 سریال تردید با دوبله , قسمت 31 سریال تردید , دانلود قسمت 31 سریال تردید , دانلود قسمت 31 سریال تردید هرجایی , دانلود قسمت 31 سریال تردید هرجایی Hercai , دوبله قسمت 31 سریال تردید ,قسمت 31 سریال هرجایی با دوبله , قسمت 31 سریال هرجایی , دانلود قسمت 31 سریال هرجایی , دانلود قسمت 31 سریال هرجایی هرجایی , دانلود قسمت 31 سریال هرجایی Hercai , دوبله قسمت 31 سریال هرجایی ,


قسمت 31 سریال تردید با دوبله فارسی | سریال ترکی - هرجایی Hercai

index.phpمیران هنوز در کنار تابی که برای ریان ساخته بود نشسته است و به خود می گوید: «چطور میتوانم دوباره اعتماد ریان را جلب کنم. »

فیرات با عجله به او می رسد.

میران می گوید: «دست آزاد را گرفت و رفت. »

فیرات می گوید: «تو را به خدا کار احمقانه ای نکن. »

میران می گوید: «من مجبورش کردم این کار را بکند. دیوانه خواهم شد. » و نفسش بند می آید.

در عمارت شاداغلو، هاندان با فکر این که ریان با میران رفته است با خیال راحت قهوه می نوشد.

حنیفه می گوید: «ریان و آزاد برای کارهای عقد بیرون رفته اند. »

آزاد و ریان از راه می رسند و آزاد می گوید: «آماده شوید برای فردا وقت عقد گرفته ایم. »

جهان دخالت می کند. آزاد می گوید: «بعد از کاری که دیشب با ریان کردید حق دخالت ندارید.

ریان به اتاقش می رود.

زهرا می گوید: «اگر می خواهی فردا ازدواج کنی چرا ناراحتی؟ »

ریان می گوید: «من تصمیمم را گرفته ام فردا با داداش آزاد ازدواج میکنم. »

در عمارت اصلان بی، گونول با خوشحالی به مادربزرگش صبح بخیر می گوید و ادامه می دهد: «نوه ات زرنگ از آب درآمد. کاری که تو نتوانستی من انجام دادم. آزاد و ریان فردا عقد می کنند و میران هم پیش من برخواهد گشت. »

عزیزه می گوید:: «امیدوارم این حرف ها برایت دردسر نشود. »

میران هنوز با فیرات در آن بلندی نشسته و فریادهایش به زمزمه تبدیل شده: «برای ریان جایی برای رفتن نگذاشته اند. اگر پیش من باشد نمی شود، اگر به خانه پدرش هم برگردد نمی شود. از روی بیچارگی دارد با آزاد ازدواج می کند. این ازدواج را برای زندگی خودش که نه، برای زندگی و راحتی خانواده اش انجام می دهد و من را هم مجازات می کند. ولی می دانم که آزاد را دوست ندارد. من را دوست دارد. »

از جایش بلند می شود و برای بهتر شدن حالش سر مزار مادرش می رود.

هازار هم بر سر مزار دلشاه، مادر میران نشسته و اشک می ریزد و از او طلب بخشش می کند و می گوید: «ای کاش من هم با تو مرده بودم. نمی دانستم تاوان عشق ما را تو با خون خودت خواهی داد. »

میران با دیدن هازار اسلحه اش را به طرف هازار می گیرد و فریاد می زند: «به چه حقی بر سر خاک مادر من امده ای؟ »

هازار می گوید: «از اول هم باید از من انتقام میگرفتی نه از دخترم. »

میران فریاد می زند: «کاری را که تو با مادرم کردی من با دختر تو کردم. »

هازار با فریاد می گوید: «تنها گناه من دوست داشتن مادرت بود. فقط عاشق بودم. وقتی آنها مردند من هم زخمی و بیهوش بودم. »

میران دستانش شل می شود و فریاد می کشد: «تو دروغگوی بزرگی هستی. »

هازار می گوید: «تو به دختر معصومی ظلم کردی و تاوان گناهت را خواهی داد.

اگر انتقامت اینجا تمام می شود من را بکش ولی از دختر و خانواده ی من فاصله بگیر. »

میران اسلحه را رو به بالا شلیک می کند و بر سر قبر مادرش به تلخی گریه می کند.

یارن لباس عروسی ای را که برای ریان خریده اند را روی تخت او می گذارد و با نیشخند عکس های عروسی او و میران را جلویش می اندازد و دور می شود.

ریان نگاهی به عکس ها می اندازد و آنها را پاره می کند.

ولی دلش طاقت نمی آورد و تصویر میران را نوازش می کند و عکس پاره شده را به هم می چسباند.

میران به فیرات می گوید: «هازار ذهنم را به هم ریخته. سر مزار مادرم گریه می کرد و به من گفت عاشق مادرم بوده است. »

فیرات می گوید: «می خواهد از عذاب وژدانش رهایی پیدا کند. »

هازار به پدرش می گوید: «داستان کشته شدن دلشاه و شوهرش را یا تو ناقص تعریف می کنی یا عزیزه درد دیگری دارد. »

جهان می گوید: «هیچ کدام از ما راضی به ازدواج آزاد و ریان نیستیم. پسر من دیوانه شده. تو دخترت را از این خانه بفرست برود. »

هازار از حرف های برادرش دلگیر می شود و می گوید:: «این ازدواج صورت نخواهد گرفت. »

ریان حرف های هاندان را می شنود که به پسرش می گوید: «اگر این ازدواج صورت بگیرد در واقع من را کشته ای. »

آزاد می گوید: «با این که می دانی چقدر عاشق ریان هستم ولی او را پیش میران فرستادید. »

هاندان می گوید: «هرکاری می کنم به خاطر تو است. » و گریه کنان می رود.

ریان با ناامیدی به اتاقش برمی گردد.

.
 
  • برچسب ها
    دانلود قسمت 31 سریال تردید دانلود قسمت 31 سریال تردید هرجایی دانلود قسمت 31 سریال تردید هرجایی hercai دانلود قسمت 31 سریال هرجایی دانلود قسمت 31 سریال هرجایی hercai دانلود قسمت 31 سریال هرجایی هرجایی دوبله قسمت 31 سریال تردید دوبله قسمت 31 سریال هرجایی قسمت 31 سریال تردید قسمت 31 سریال تردید با دوبله قسمت 31 سریال هرجایی قسمت 31 سریال هرجایی با دوبله
  • بالا