مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,355
64

جواب کاوشگری صفحه 44 علوم پنجم/ کاوشگری صفحه 44 علوم پنجم / پاسخ کاوشگری صفحه 44 علوم پنجم/ صفحه 44 علوم پنجم/ علوم پنجم صفحه 44 / گام به گام علوم پنجم/


کاوشگری صفحه 44 علوم پنجم


همان‌طور که دیدید برای اینکه بتوانید ساعد خود را خم کنید، ماهیچه‌ٔ روی بازویتان باید کوتاه شود. شکل زیر را به دقّت نگاه کنید و توضیح دهید که وقتی تصمیم می‌گیرید ساعد خود را خم کنید، دستور کوتاه شدن چگونه به ماهیچه می‌رسد. وظیفه‌ٔ دستگاه عصبی دریافت پیام‌های حرکتی است. وقتی ما تصمیم می‌گیریم ساعد خود را خم کنیم، مغز فرمان حرکت و کوتاه شدن به ماهیچه را می‌دهد و این فرمان از طریق نخاع به ماهیچه‌های بازو می‌رسد و ما می‌توانیم خود را خم کنیم.


🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
بالا