مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,355
64

جواب فکر کنید صفحه 43 علوم پنجم/ فکر کنید صفحه 43 علوم پنجم / پاسخ کاوشگری صفحه 43 علوم پنجم/ صفحه 43 علوم پنجم/ علوم پنجم صفحه 43 / گام به گام علوم پنجم/فکر کنید صفحه 43 علوم پنجم


مغز و نخاع نرم و آسیب‌پذیرند؛ به همین دلیل، مغز درون جمجمه و نخاع درون ستون مهره قرار گرفته است. بدن ما چگونه از آنها محافظت می‌کند؟ مغر و نخاع دو قسمت مهم دستگاه عصبی هستند. مغز داخل استخوان جمجمه در سر و نخاع داخل ستون مهره‌ها و استخوان‌های مهره‌ها قرار دارد که هر دو توسط استخوان‌های این قسمت‌ها محافظت می‌شوند.


🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
بالا