فکر کنید صفحهٔ 8 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب فکر کنید صفحهٔ 8 علوم چهارم/ فکر کنید صفحهٔ 8 علوم / پاسخ فکر کنید صفحهٔ 8 علوم چهارم/ صفحه 8 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 8/ گام به گام علوم چهارم/فکر کنید صفحهٔ 8 علوم چهارم

- در هر یک از شکل‌های صفحه‌ٔ قبل، چه موادّّی با هم مخلوط شده‌اند؟

جدول زیر را پر کنید.

انواع مخلوط
مایع در مایعجامد در مایعجامد در جامد
آب و روغنخاکشیرمیوه‌ها
شربت آلبالو


به علت وجود شکر در شربت و جامد بودن آن این مخلوط را جامد در مایع در نظر گرفتیم.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    جدول زیر را پر کنید جواب فکر کنید صفحهٔ 8 علوم چهارم در هر یک از شکل‌های صفحه‌ٔ قبل، چه موادّّی با هم مخلوط شده‌اند صفحه 8 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 8 فکر کنید صفحهٔ 8 علوم پاسخ فکر کنید صفحهٔ 8 علوم چهارم گام به گام علوم چهارم
  • بالا