فکرکنید صفحه 38 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب فکر کنید صفحه 38 علوم چهارم/ فکر کنید صفحه 38 علوم / پاسخ فکر کنید صفحه 38 علوم چهارم/ صفحه 38 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 38/ گام به گام علوم چهارم/فکرکنید صفحه 38 علوم چهارم

١- به نظر شما کدام مادّه برای دسته‌ٔ قابلمه بهتر است؟ چوب، فلز یا پلاستیک؟ به چه دلیل؟ پلاستیک به خاطر اینکه گرما را از خود عبور نمی‌دهد و داغ هم نمی‌شود.

٢- اگر در چهار لیوان کاغذی، شیشه‌ای، پلاستیکی و فلزّی تا نیمه آب داغ بریزیم، پس از مدّت کوتاهی در کدام لیوان، آب سردتر شده است؟ پلاستیکی، چون گرمای آب را از خود عبور نمی‌دهد و از انتقال گرما به هوای بیرون جلوگیری می‌کند.


?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
  • برچسب ها
    به نظر شما کدام مادّه برای دسته‌ٔ قابلمه بهتر است؟ چوب، فلز یا پلاستیک؟ به چه دلیل؟ جواب فکر کنید صفحه 38 علوم چهارم صفحه 38 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 38 فکر کنید صفحه 38 علوم پاسخ فکر کنید صفحه 38 علوم چهارم پس از مدّت کوتاهی در کدام لیوان، آب سردتر شده است گام به گام علوم چهارم
  • بالا