فکرکنید صفحه 23 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جوابفکرکنید صفحه 23 علوم چهارم/ فکرکنید صفحه 23 علوم / پاسخ فکرکنید صفحه 23 علوم چهارم/ صفحه 23علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 23/ گام به گام علوم چهارم/فکرکنید صفحه 23 علوم چهارم

صدای هواپیما، شیشه‌ٔ پنجره‌ها را می‌لرزاند. در این حالت، انرژی صوتی به چه شکلی از انرژی تبدیل می‌شود؟ حرکتی

?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    جوابفکرکنید صفحه 23 علوم چهارم در این حالت، انرژی صوتی به چه شکلی از انرژی تبدیل می‌شود؟ صفحه 23علوم چهارم علوم چهارم صفحه 23 فکرکنید صفحه 23 علوم پاسخ فکرکنید صفحه 23 علوم چهارم گام به گام علوم چهارم
  • بالا