فلزی نرم و خاکستری رنگ در جدول

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

فلزی نرم و خاکستری رنگ در جدول ، را در همیارخاص بخوانید

جدول تناوبی عناصر(۴۶)​


جدول تناوبي عناصر

نام عنصر

علامت اختصاري

عدد اتمي

خواص عنصر

هيدروژن

گازي بي رنگ و سبك‌ترين عنصر در طبيغت

هليوم

گاز، بدون ميل تركيبي كه چهار برابر سنگين‌تر از هيدروژ.

ليتيم

فلز جامد، سبك‌ترين فلز، نرم است.

بريليم

فلز جامد، سبك، كمي بريليم با مس (آلياژ) دوام زيادي دارد.

بر

غير فلز كه در براكس موجود است.

كربن

غير فلز، عنصر مهم در شيمي آلي. در بدن گياهان و جانوران هست.

نيتروژن

گاز، بي رنگ، بيش از ۷۸ درصد هوا را تشكيل مي‌دهد.

اكسيژن

گاز، بي رنگ، فراوان‌ترين عنصر طبيعت،۴۶ درصد زمين اكسيژن است.

فلوئور

گاز، سمي با ميل تركيبي زياد

نئون

Ne

۱۰

گاز، بي اثر در هوا، در ساختن بعضي لامپ‌هاي الكتريكي كاربرد دارد.

سديم

فلز جامد، نرم با ميل تركيبي شديد، از آب سبك‌تر است.

منيزيم

۱۲

فلز جامد، سبك و محكم، اكسيد آن در ساختن آجر نسوز كاربرد دارد.

آلومينيوم

فلز جامد، زنگ نزن، داراي آلياژهاي سبك و محكم است.

سيليسيم

غيرفلز جامد، از نظر فراواني در طبيعت در رديف دوم است.

فسفر

غيرفلز جامد، نرم، به سرعت مشتعل مي‌شود.

گوگرد

غيرفلز جامد، زرد رنگ، سبك

كلر

گازي است بين سبز و زرد، سمي، سفيد كننده خوبي است.

آرگون

گاز، بي رنگ در هوا، در لامپ‌هاي الكتريكي كاربرد دارد.

پتاسيم

فلز جامد، نرم و سبك‌تر از آب

كلسيم

فلز جامد، سبك، در سطح زمين تركيبات زياد دارد.

اسكانديم

فلز، كم‌ياب، تا به حال به طور خالص تهيه نشده است.

تيتانيم

فلز جامد، سخت و محكم، و پيش‌بيني آينده درخشان براي اين فلز.

واناديم

فلز جامد، خاكستري، نقطه ذوب بالا، آلياژ آن بسيار محكم و سخت.

كرم

فلز جامد، نقره‌اي روشن، كاربرد در فولاد ضد زنگ.

منگنز

فلز جامد، سنگين، كاربرد در صنايع فولادسازي

آهن

فلز جامد، دومين فلز فراوان زمين.

كبالت

فلز جامد، نقره‌اي رنگ، در آلياژ مغناطيس‌هاي قوي مصرف مي‌شود.

نيكل

فلز جامد، نقره‌اي رنگ، كاربرد آن فولاد مقاوم در برابر خوردگي

مس

فلز جامد، قرمز رنگ، رساناي خوب جريان الكتريكي.

روي

فلز جامد، كم‌رنگ، روكش ورقه‌هاي آهني (آهن سفيد)

گاليم

فلز جامد، سفيد و درخشان، از سنگ‌هاي روي به دست مي‌آيد.

ژرمانيم

فلز جامد، خاكستري رنگ، شكننده و شبيه به قلع.

آرسنيك

فلز جامد، خاكستري رنگ، داراي تركيبات سمي.معروف به مرگ موش

سلنيم

غير فلز جامد، كه خواص شيميايي آن مانند گوگرد است.

برم

مايع، قرمز رنگ، برم به معني بوي بد است.

كريپتون

گاز، سنگين، بي رنگ در هوا.

ربيديم

فلز جامد، نرم ، كمياب، ميل تركيبي زياد.

استرنسيم

فلز جامد، سخت، ميل تركيبي زياد، خواص شيميايي مانند كلسيم.

ايتريم

فلز جامد، كمياب، فراوان‌تر از ديگر فلزات نادر خاكي

زيركونيم

فلز جامد، طلايي رنگ، زيركون سنگي گران‌بها، تركيبي از اين فلز.

نيوبيم

فلز جامد، نقره‌اي، قبلا به نام كلمبيم مشهور بود.

موليبدن

فلز جامد، نقره‌اي، انواع فولاد بسيار مهم از آن تهيه مي‌شود.

تكنيسيم

فلز جامد، سنگين، كه در نتيجه تجزيه‌ي اتمي حاصل مي‌شود.

روتينيم

فلز جامد، سخت، شكننده.

روديم

فلز جامد، سنگين، ظاهر آن مانند Al، كاربرد در جواهرسازي(روكش)

پالاديم

فلز جامد، شبيه به پلاتين.

نقره

فلز جامد، بهترين رساناي حرارت و جريان الكتريكي.

كادميم

فلز جامد، نقره‌اي رنگ، كاربرد در آب فلزكاري.

انديم

فلز جامد، نرم، نقره‌اي رنگ، شبيه آلومينيوم.

قلع

فلز جامد، نقره‌اي رنگ، كاربرد در روكش حلبي.

انتيموان

فلز جامد، نقره‌اي رنگ، شكننده، كاربرد در تهيه حروف چاپ.

تلوريم

غيرفلز جامد، كه از نظر خواص شيميايي مانند گوگرد است.

يد

غيرفلز جامد، قهوه‌اي تيره، تصعيد مي‌شود، بخار آن ارغواني رنگ.

گزنون

گاز، بي رنگ، كم‌ياب، سنگين‌تر از هوا.

سزيم

فلز جامد، نرم، نقره‌اي رنگ، در آب جوش ذوب مي‌شود.

باريم

فلز جامد، نرم، سبك، سفيد نقره‌اي.

لانتانيم

فلز جامد، نادر خاكي

سريم

فلز جامد، سخت، براي ايجاد جرقه در فندك به كار مي‌رود.

پرازئوديميم

فلز جامد، نادر خاكي

نئوديميم

فلز جامد، نادر خاكي با تركيبات صورتي رنگ

پرومتيم

فلز جامد، نادر خاكي كه مصنوعا از پرازئوديميم نيز تهيه مي‌شود.

ساماريم

فلز جامد، نادر خاكي

اروپيم

فلز جامد، نادر خاكي

گادولينيم

فلز جامد، نادر خاكي تا به حال به طور خاص تهيه نشده.

تريبيم

فلز جامد، نادر خاكي تا به حال به طور خالص تهيه نشده.

ديسپروزيم

فلز جامد، نادر خاكي نام آن به اين معني است كه تهيه آن مشكل.

هولميم

فلز جامد، نادر خاكي تا به حال به طور خالص تهيه نشده.

اربيم

فلز جامد، نادر خاكي

توليم

فلز جامد، نادر خاكي تا به حال به طور خالص تهيه نشده.

ايتربيم

فلز جامد، نادر خاكي

لوتيتيم

فلز جامد، نادر خاكي با موارد استعمال جزيي

هافنيم

فلز جامد، مانند زيركونيم است.

تانتال

فلز جامد، مانند آهن صيقل است، كاربرد در آلياژهاي فولاد

تنگستن

فلز جامد، سنگين، با نقطه ذوب بالا، كاربرد در رشته فنري درون لامپ

رنيم

فلز جامد، سنگين، شبيه منگنز.

اسميم

فلز جامد، سنگين، نقره‌اي رنگ

ايريديم

فلز جامد، نقره‌اي رنگ، آلياژ آن با پلاتين براي ساخت سر قلم .

پلاتين

فلز جامد، نقره‌اي رنگ، در ساختن وسايل آزمايشگاهي و …

طلا

فلز جامد، زرد رنگ، كاربرد در سكه و وسايل زينتي.

جيوه

فلز مايع، سنگين، نقره‌اي رنگ، سمي.

تاليم

فلز جامد، شبيه سرب كه نمك‌هاي آن بسيار سمي هستند.

سرب

فلز جامد، سنگين، رنگ روشن، كاربرد در باتري سازي و …

بيسموت

فلز جامد، نقره‌اي صورتي، آلياژهايي محكم از آن ساخته مي‌شود.

پولونيم

فلز جامد، راديواكتيو، بسيار سمي

استاتين

غيرفلز جامد، راديواكتيو، از بيسموت به طور مصنوعي به دست مي‌آيد

رادن

گاز، سنگين‌ترين گاز، راديواكتيو، از راديوم به دست مي‌آيد.

فرانسيم

فلز جامد، راديواكتيو، كم‌ياب، در واكنش‌هاي هسته‌اي توليد مي‌شود.

راديوم

فلز جامد، راديواكتيو،

آكتينيم

فلز جامد، راديواكتيو، كم‌ياب

توريم

فلز جامد، راديواكتيو، خاكستري، سنگين،

پروتاكنينيم

فلز جامد، راديواكتيو، در تمام معادن اورانيوم موجود است.

اورانيوم

فلز جامد، راديواكتيو، سنگين، كاربرد در شكافت هسته‌اي

نپتونيم

فلز جامد، راديواكتيو، از اورانيوم به طور مصنوعي به دست مي‌آيد.

پلوتونيم

فلز جامد، راديواكتيو، عنصري مصنوعي، كاربرد در شكافت هسته‌اي

آمريسيم

فلز جامد، عنصري مصنوعي، به شدت راديواكتيو

كوريم

فلز جامد، عنصري مصنوعي، به شدت راديواكتيو، از پلوتونيم ساخته ..

بركليم

فلز جامد، عنصري مصنوعي، به شدت راديواكتيو

كاليفرنيم

فلز جامد، عنصري مصنوعي، به شدت راديواكتيو

اينشتانيم

عنصري مصنوعي، به شدت راديواكتيو، از اورانيوم ساخته مي‌شود.

فرميم

عنصري مصنوعي، به شدت راديواكتيو.

مندليفيم

عنصري مصنوعي، به شدت راديواكتيو، نيمه عمر بسيار كوتاه

نوبليم

عنصري مصنوعي، به شدت راديواكتيو، نيمه عمر بسيار كوتاه

لاورنسيم

عنصري مصنوعي، به شدت راديواكتيو، نيمه عمر بسيار كوتاه

كورچاتويم

هانيم

منبع: كتاب آزمايش‌هاي ساده در آموزش علوم دفتر امور كمك آموزشي


فلزی نرم و خاکستری رنگ در جدول​


عنوان : فلزی نرم و خاکستری رنگ در جدول


اگر این مطلب نیاز به اصلاح و یا تکمیل دارد اطلاع دهید
 

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط همیارخاص در سایت منتشر خواهد شد
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد
بالا