مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
جواب فعالیت 4 صفحه 13 مطالعات اجتماعی ششم/ فعالیت 4 صفحه 13 مطالعات اجتماعی ششم/ پاسخ فعالیت 4 صفحه 13 مطالعات اجتماعی ششم/ صفحه 13 مطالعات اجتماعی ششم/ مطالعات اجتماعی ششم صفحه 13 / گام به گام مطالعات اجتماعی ششم/فعالیت 4 صفحه 13 مطالعات اجتماعی ششم


معنی این ابیات چیست؟ گفت‌وگو کنید و معنی آنها را توضیح دهید.
تو اول بگو با کیان زیستی من آن گه بگومی که تو کیستی
****
همنشنین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید
(سعدی)​

بیت اول: تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی کردی (نشست و برخاست) تا پس از آن من بگویم که تو چگونه انسانی هستی.
بیت دوم: دوست و همنشین تو باید از خود تو بهتر باشد تا باعث افزایش عقل و دانایی و دین و ایمان تو شود.
(هردو بیت به تأثیر بسیار دوست بر روی رفتار و اخلاق انسان اشاره می‌کند.)
🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,376
کاربران
3,359
جدیدترین کاربران
alireza_mirzaei
عقب
بالا