فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم - فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم - پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم - صفحه 15 فارسی هشتم - فارسی هشتم صفحه 15 - گام به گام فارسی هشتم -


فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم


1- از متن «ستایش» و «درس اوّل» واژه‌هایی بیابید که در آنها یکی از حروف «ذ، ز، ض، ظ» به کار رفته باشد. نماز، لحظه، ذهن، وضو

2- جدول زیر را کامل کنید.

فعلبن مضارعمصدرزمان
رفترورفتنگذشته (ماضی)
دارددارداشتنحال (مضارع)


3- ردیف و قافیه را در بیت هشتم و هجدهم شعر «پیش از اینها» مشخّص کنید.
بیت 8: ردیف: نبود، نبود / قافیه: ما و زیبا
بیت 18: ردیف: تازه کرد، تازه کرد / قافیه: دست و رویی، گفت‌وگویی


4- سعدی در بیت زیر، به کدام داستان‌های دینی اشاره دارد؟

گلستان کُند آتشی بر خلیل گروهی بر آتش بَرَد ز آب نیل

به داستان در آتش افکندن حضرت ابراهیم (ع) توسط نمرود و غرق شدن فرعون در آب نیل به خواست خدا اشاره می‌کند.
🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 

ناشناس

مهمان
مرسی ممنون بابت این مطلبی که گذاشتید
 

banin♡

مهمان
واقعاًرممنون بابت جواب هایی که گذاشتید
🖤♥️⚡
 

ناشناس

مهمان
جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم - فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم - پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم - صفحه 15 فارسی هشتم - فارسی هشتم صفحه 15 - گام به گام فارسی هشتم -


فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم


1- از متن «ستایش» و «درس اوّل» واژه‌هایی بیابید که در آنها یکی از حروف «ذ، ز، ض، ظ» به کار رفته باشد. نماز، لحظه، ذهن، وضو

2- جدول زیر را کامل کنید.

فعلبن مضارعمصدرزمان
رفترورفتنگذشته (ماضی)
دارددارداشتنحال (مضارع)


3- ردیف و قافیه را در بیت هشتم و هجدهم شعر «پیش از اینها» مشخّص کنید.
بیت 8: ردیف: نبود، نبود / قافیه: ما و زیبا
بیت 18: ردیف: تازه کرد، تازه کرد / قافیه: دست و رویی، گفت‌وگویی


4- سعدی در بیت زیر، به کدام داستان‌های دینی اشاره دارد؟

گلستان کُند آتشی بر خلیل گروهی بر آتش بَرَد ز آب نیل

به داستان در آتش افکندن حضرت ابراهیم (ع) توسط نمرود و غرق شدن فرعون در آب نیل به خواست خدا اشاره می‌کند.
🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
خیلی ممنون بابت مطلبی که گذاشته بودین
 

Mohadeseh

عضو همیارخاص
خیلی ممنون عالی بود
فقط یه خواهی دارم میشه جواب سوالات درس هایی از قران هم بگذارید تو سایت
 

در حال نوشتن

مهمان
خیلی
جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم - فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم - پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم - صفحه 15 فارسی هشتم - فارسی هشتم صفحه 15 - گام به گام فارسی هشتم -


فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم


1- از متن «ستایش» و «درس اوّل» واژه‌هایی بیابید که در آنها یکی از حروف «ذ، ز، ض، ظ» به کار رفته باشد. نماز، لحظه، ذهن، وضو

2- جدول زیر را کامل کنید.

فعلبن مضارعمصدرزمان
رفترورفتنگذشته (ماضی)
دارددارداشتنحال (مضارع)


3- ردیف و قافیه را در بیت هشتم و هجدهم شعر «پیش از اینها» مشخّص کنید.
بیت 8: ردیف: نبود، نبود / قافیه: ما و زیبا
بیت 18: ردیف: تازه کرد، تازه کرد / قافیه: دست و رویی، گفت‌وگویی


4- سعدی در بیت زیر، به کدام داستان‌های دینی اشاره دارد؟

گلستان کُند آتشی بر خلیل گروهی بر آتش بَرَد ز آب نیل

به داستان در آتش افکندن حضرت ابراهیم (ع) توسط نمرود و غرق شدن فرعون در آب نیل به خواست خدا اشاره می‌کند.
🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
خوبه
خیلی خوبه
 

همیار خاص

مهمان
عالی به توان بینهایت😅
(y)(y)(y)
 

  • برچسب ها
    از متن «ستایش» و «درس اوّل» واژه‌هایی بیابید که در آنها یکی از حروف «ذ، ز، ض، ظ» به کار رفته باشد جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم ردیف و قافیه را در بیت هشتم و هجدهم شعر «پیش از اینها» مشخّص کنید سعدی در بیت زیر، به کدام داستان‌های دینی اشاره دارد؟ صفحه 15 فارسی هشتم فارسی هشتم صفحه 15 فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم گام به گام فارسی هشتم گلستان کُند آتشی بر خلیل گروهی بر آتش بَرَد ز آب نیل
  • بالا