مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,380
64

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 122 فارسی هشتم, فعالیت های نوشتاری صفحه 122 فارسی هشتم, پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 122 فارسی هشتم, صفحه 122 فارسی هشتم, فعالیت های نوشتاری هشتم صفحه 122 , گام به گام فارسی هشتم,

فعالیت های نوشتاری صفحه 122 فارسی هشتم


1- در متن درس، واژه‌هایی را که نشانۀ تنوین دارند، بیابید و بنویسید.

مسلماً، اصلاً

2- در هر یک از جمله‌های زیر، وابسته‌های اسم را بیابید و نوع هر یک را مشخّص کنید.

الف) این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است.


این: وابسته پیشین (صفت اشاره)
بزرگ: وابسته پسین (صفت بیانی)

ب) به آسمان پر ستاره بنگر، تا ببینی چه خلقت شگفت انگیزی است.

چه: وابسته پیشین (صفت تعجّبی)
شگفت انگیز: صفت بیانی

پ) از هیچ چیز، بیم مدارید، تاب و تحمّل سختی‌ها را داشته باشید.

هیچ: وابسته پیشین (صفت مبهم)


3- جدول زیر را کامل کنید.

مفردعملفعلوقففاصلهبرکتعقلوظیفه
جمعاعمالافعالاوقاتفواصلبرکات-وظایف


4- جمله‌های زیر را ترجمه کنید.

رأسُ الایمانِ ألاِحْسانُ اِلَی النّاسِ

بالاترین درجه ایمان، نیکی به مردم است.

I am a student. I live in ....
من یک دانش آموز هستم. من در ... زندگی می‌کنم.

I like my books and read them every day.
من کتابهایم را دوست دارم و هر روز آنها را می‌خوانم.


-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.

-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر فارسی پایه هشتم را از اینجا ببینید​

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-​

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 70 فارسی هشتم همیار خاص

|| میتوانید پایه یا درس را به مطالعات، فارسی، علوم و.. تغییر دهید ||
 

یک شخص

مهمان
جواب سوال ۳ مفرد اوقات میشه وقت لطفا اصلاح کنید
 
بالا