اخراج شده

مهمان


جواب فعالیت صفحه 80 علوم چهارم/ فعالیت صفحه 80 علوم / پاسخ فعالیت صفحه 80 علوم چهارم/ صفحه 80 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 80 / گام به گام علوم چهارم/


فعالیت صفحه 80 علوم چهارم

وسایل و موادّ لازم: زمان‌سنج، مداد و دفترچه یادداشت
در گروه خود، به نوبت فعّالیت زیر را انجام دهید.

1- روی صندلی بنشینید و به آرامی نفس بکشید. تعداد دم و بازدم خود را در مدّت یک دقیقه بشمارید.

2- هم زمان نفر دیگرِ گروه، تعداد نبض شما را در مدّت یک دقیقه اندازه بگیرد.

3- اکنون 5 دقیقه بدوید و بلافاصله مرحله‌ٔ 1 و 2 را تکرار کنید. نتایج را در جدول زیر بنویسید.


نام دانش‌آموزتعداد نبض در یک دقیقهتعداد دم و بازدم در یک دقیقه
قبل از دویدنبعد از دویدنقبل از دویدنبعد از دویدن

- تعداد دم و بازدم قبل از دویدن و بعد از آن چه تفاوتی دارد؟ قبل از دویدن معمولی است ولی بعد از آن بیشتر می‌شود.

- تعداد نبض قبل از دویدن و بعد از آن چه تفاوتی دارد؟ قبل از دویدن معمولی است ولی بعد از آن بیش‌تر می‌شود.

- از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ ضربان نبض و دم و بازدم با انجام بعضی از فعالیت‌ها مثل دویدن، بیش‌تر می‌شود.

?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا