مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,355
64

جواب فعالیت صفحه 50 علوم پنجم/ فعالیت صفحه 50 علوم پنجم / پاسخ فعالیت صفحه 50 علوم پنجم/ صفحه 50 علوم پنجم/ علوم پنجم صفحه 50 / گام به گام علوم پنجم/


فعالیت صفحه 50 علوم پنجم

وسایل و مواد لازم: لیوان کاغذی بزرگ ـ قیچی

1- ته یک لیوان کاغذی بزرگ را ببرید.
2- از یکی از اعضای گروهتان بخواهید که جمله‌ای را با صدای معمولی نزدیک گوش شما بگوید.
3- مانند شکل، لیوان را روی گوش خود قرار دهید و دوباره از دوستتان بخواهید جمله‌ای را با صدای معمولی نزدیک گوش شما بگوید. شنوایی شما در این دو حالت چه تفاوتی دارد؟ وقتی از لیوان استفاده می‌کنیم، صدا را بلندتر و واضح‌تر می‌شنویم.
* از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ نتیجه‌ می‌گیریم که لاله‌ٔ گوش مانند لیوان عمل ‌می‌کند.
* لالهٔ گوش در شنیدن صدا چه نقشی دارد؟ لاله‌ٔ گوش به جمع آوری صدا و تشخیص جهت صدا کمک می‌کند.
* چرا برخی از افراد برای اینکه بهتر بشنوند دستشان را پشت لاله‌ٔ گوش خود قرار می‌دهند؟ چون با این کار از پراکنده شدن امواج جلوگیری کرده و صدا را در یک جا جمع می‌کنند و صدا را بلندتر و واضح تر می‌شنوند.🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
بالا