فعالیت صفحه 48 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب فعالیت صفحه 48 علوم چهارم/ فعالیت صفحه 48 علوم / پاسخ فعالیت صفحه 48 علوم چهارم/ صفحه 48 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 48/ گام به گام علوم چهارم
فعالیت صفحه 48 علوم چهارم

وسایل و موادّ لازم: سوزن ته گرد، تابهٔ کوچک دسته‌دار، لیوان، بشقاب، گِل رس، دستکش

1- در گروه خود با گِل رس گلوله‌هایی کوچک درست کنید.
2- با سوزن ته گرد، وسط این گلوله‌ها را سوراخ کنید. صبر کنید تا گلوله‌ها خشک شوند.
3- به کمک یک بزرگ‌تر، تعدادی از گلوله‌های خشک شده را گرما دهید.
* پیش‌بینی کنید کدام گلوله‌ها درون آب، شکل خود را حفظ می‌کنند. گلوله‌هایی که گرما را بیشتر دریافت کرده‌اند.
* برای بررسی پیش‌بینی خود، آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید.
* با گلوله‌های سالم، تسبیح، گردن‌بند، دست‌بند و ... بسازید و آنها را رنگ‌آمیزی کنید.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
  • برچسب ها
    برای بررسی پیش‌بینی خود، آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید جواب فعالیت صفحه 48 علوم چهارم صفحه 48 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 48 فعالیت صفحه 48 علوم پاسخ فعالیت صفحه 48 علوم چهارم پیش‌بینی کنید کدام گلوله‌ها درون آب، شکل خود را حفظ می‌کنند گام به گام علوم چهارم
  • بالا