فعالیت صفحه 28 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب فعالیت صفحه 28 علوم چهارم/ فعالیت صفحه 28 علوم / پاسخ فعالیت صفحه 28 علوم چهارم/ صفحه 28 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 28/ گام به گام علوم چهارم/


فعالیت صفحه 28 علوم چهارم

وسایل و موادّ لازم: سیم روکش‌دار، باتری قلمی، چسب نواری برق (لنت)، پایهٔ لامپ، لامپ

1- در گروه خود تلاش کنید با وسایلی که در اختیار دارید، یک لامپ را روشن کنید.

2- پس از روشن کردن لامپ، با رسم شکل نشان دهید که سیم، لامپ و باتری را چگونه به یکدیگر وصل کرده‌اید. نتیجه‌ٔ کار گروه خود را به کلاس گزارش دهید. ابتدا دو سیم بر می‌داریم و سر هر کدام را به دو طرف پایه‌ٔ لامپ وصل می‌کنیم، سپس دو سر دیگر این سیم را به دو سر باتری وصل می‌کنیم. لامپ روشن می‌شود.

- به چیزی که شما درست کردید تا لامپ روشن شود، یک مدار الکتریکی می‌گویند. در این مدار، در لامپ روشن انرژی از چه شکلی به چه شکل‌های دیگری تبدیل می‌شود؟ انرژی الکتریکی به نورانی تبدیل می‌شود.

3- با استفاده از یک باتری و فقط یک قطعه سیم، لامپی را روشن کنید. پس از روشن شدن لامپ، شکل مدار را رسم کنید.

4- اگر بخواهید لامپ را روشن و خاموش کنید، چه تغییری در مدار ایجاد می‌کنید؟ شکل این مدار را رسم کنید. یک کلید در مسیر سیم بین باتری و لامپ قرار می‌دهیم.

?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    اگر بخواهید لامپ را روشن و خاموش کنید، چه تغییری در مدار ایجاد می‌کنید؟ با استفاده از یک باتری و فقط یک قطعه سیم، لامپی را روشن کنید جواب فعالیت صفحه 28 علوم چهارم در گروه خود تلاش کنید با وسایلی که در اختیار دارید، یک لامپ را روشن کنید صفحه 28 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 28 فعالیت صفحه 28 علوم پاسخ فعالیت صفحه 28 علوم چهارم گام به گام علوم چهارم
  • بالا