فعالیت صفحه 27 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب فعالیت صفحه 27 علوم چهارم/ فعالیت صفحه 27 علوم / پاسخ فعالیت صفحه 27 علوم چهارم/ صفحه 27 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 27/ گام به گام علوم چهارم/


فعالیت صفحه 27 علوم چهارم

1- در گروه خود، نام دستگاه‌ها و وسایلی را که با انرژی الکتریکی کار می‌کنند، بنویسید و جدول زیر را کامل کنید.

نام وسيله يا دستگاهتلویزیونآسانسورلامپاتومخلوط کنرادیو
انرژی الکتریکی به انرژی .......... تبدیل می‌شود.نورانی و صوتیحرکتیگرماییگرماییحرکتیصوتی


2- جدول گروه خود را با گروه‌های دیگر مقایسه کنید.

?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    جدول گروه خود را با گروه‌های دیگر مقایسه کنید جواب فعالیت صفحه 27 علوم چهارم در گروه خود، نام دستگاه‌ها و وسایلی را که با انرژی الکتریکی کار می‌کنند صفحه 27 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 27 فعالیت صفحه 27 علوم پاسخ فعالیت صفحه 27 علوم چهارم گام به گام علوم چهارم
  • بالا