فعالیت صفحه 22 علوم چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

جواب فعالیت صفحهٔ 22 علوم چهارم/ فعالیت صفحهٔ 22 علوم / پاسخ فعالیت صفحهٔ 22 علوم چهارم/ صفحه 22 علوم چهارم/ علوم چهارم صفحه 22 / گام به گام علوم چهارم/
فعالیت صفحه 22 علوم چهارم

1- کف دو دست خود را به هم بچسبانید و آنها را روی هم حرکت دهید، چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ دست‌ها گرم می‌شوند.

2- اکنون دست‌هایتان را تندتر حرکت دهید. این حالت با حالت قبل چه تفاوتی دارد؟ گرمای ایجاد شده بین دست‌ها بیش‌تر می‌شود.

- در اینجا، انرژی حرکتی به چه شکلی از انرژی تبدیل می‌شود؟ گرمایی

?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    اکنون دست‌هایتان را تندتر حرکت دهید. این حالت با حالت قبل چه تفاوتی دارد جواب فعالیت صفحهٔ 22 علوم چهارم در اینجا، انرژی حرکتی به چه شکلی از انرژی تبدیل می‌شود صفحه 22 علوم چهارم علوم چهارم صفحه 22 فعالیت صفحهٔ 22 علوم پاسخ فعالیت صفحهٔ 22 علوم چهارم گام به گام علوم چهارم
  • بالا