فعالیت صفحه 16 مطالعات اجتماعی هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,309
79
جواب فعالیت صفحه 16 مطالعات اجتماعی هفتم, فعالیت صفحه 16 مطالعات اجتماعی هفتم, پاسخ به کار ببندیم صفحه 16 مطالعات اجتماعی هفتم, صفحه 16 مطالعات اجتماعی هفتم, مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 16 , گام به گام علوم هفتم,


فعالیت صفحه 16 مطالعات اجتماعی هفتم۵- به این موقعیت‌ها توجّه کنید و بگویید هر کدام چه پیامدهایی دارد و کدام حقوق نادیده گرفته می‌شود؟
- فردی زباله‌های خانه خود را در گوشۀ پارکی مقابل محوطۀ بازی کودکان بریزد.
حقوق بچه‌ها و کودکان زیر پا گذاشته می‌شود و محیط زیست آلوده می‌شود.
- فردی بخواهد خارج از صفِ افرادی که در نانوایی ایستاده‌اند، نان بگیرد.
حقوق افرادی که در صف هستند زیر پا گذاشته می‌شود.
- فروشنده‌ای که رایانه‌ای را فروخته و وقتی مشتری از او برگۀ خرید (فاکتور) می‌خواهد به او نمی‌دهد.
حقوق مشتری را نادیده گرفته است.
- راننده‌ای که بدون توجّه به علامت عبورممنوع داخل خیابان یک‌طرفه می‌شود وشدآمد (ترافیک) به وجود می‌آورد.
- موتور سواری که به علّت شلوغی خیابان وارد پیاده‌رو می‌شود و از بین مردم عبور می‌کند.
- شرکت ساختمانی‌ای که قرار است سالن ورزشی برای مردم بسازد، اما مقررات ساختمان سازی و مصالح مناسب را به کار نبرد.
- عابر پیاده که بدون توجه به چراغ راهنما از لابه‌لای اتومبیل‌ها حرکت می‌کند.

۶- به چند گروه تقسیم شوید و یک مکان یا گروه اجتماعی را انتخاب کنید. جدولی دوستونی رسم کنید که در آن مقررات مربوط به آن مکان در یک ستون و کارکرد آن در ستون مقابل نوشته شود. مثال: پمپ بنزین:
١- ورود با صف ……………… نظم و احترام به حقوق دیگران

پمپ بنزینورود با صفنظم و احترام به حقوق دیگران
کتابخانهرعایت سکوت هنگام مطالعهاحترام به حقوق دیگران، ایجاد آرامش
پارکنریختن زباله در پارکحفظ پاکیزگی محیط زیست، جلوگیری از بیماری


🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
 • برچسب ها
  به این موقعیت‌ها توجّه کنید و بگویید هر کدام چه پیامدهایی دارد و کدام حقوق نادیده گرفته می‌شود به چند گروه تقسیم شوید و یک مکان یا گروه اجتماعی را انتخاب کنید. جدولی دوستونی رسم کنید جواب فعالیت صفحه 16 مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 16 مطالعات اجتماعی هفتم فردی بخواهد خارج از صفِ افرادی که در نانوایی ایستاده‌اند، نان بگیرد فردی زباله‌های خانه خود را در گوشۀ پارکی مقابل محوطۀ بازی کودکان بریزد فروشنده‌ای که رایانه‌ای را فروخته و وقتی مشتری از او برگۀ خرید (فاکتور) می‌خواهد به او نمی‌دهد فعالیت صفحه 16 مطالعات اجتماعی هفتم مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 16 ورود با صف نظم و احترام به حقوق دیگران پاسخ به کار ببندیم صفحه 16 مطالعات اجتماعی هفتم گام به گام علوم هفتم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,732
  ارسال ها
  56,170
  کاربران
  3,425
  جدیدترین کاربران
  خلیلی
  عقب
  بالا