فعالیت تکمیلی صفحه 10 منطق دهم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
جواب فعالیت تکمیلی صفحه 10 منطق دهم, فعالیت تکمیلی صفحه 10 منطق دهم , پاسخ فعالیت تکمیلی صفحه 10 منطق دهم , صفحه 10 منطق دهم, منطق دهم صفحه 10 , گام به گام منطق دهم ,


فعالیت تکمیلی صفحه 10 منطق دهم

1- جملاتی که با «چیست» پایان می‌پذیرند و جملاتی که با «چرا» آغاز می‌شوند با کدام یک از دو مبحث اصلی منطق ارتباط دارند؟
چیست ⇐⇐ تعریف : چرا ⇐⇐ استدلال
در پاسخ به «... چیست؟» در مواردی نوع و در مواردی تعریف بیان می‌شود. به عنوان مثال:
اگر بپرسیم: احمد چیست؟ در پاسخ می‌گوییم «انسان»
و اگر بپرسیم: انسان چیست؟ در پاسخ تعریف انسان را بیان می‌کنیم.
به همین دلیل در سؤال پرسیده شده است که «چیست» با چه مبحثی ارتباط دارد و پرسیده نشده است که در پاسخ به سؤال از «چیست» چه چیزی ذکر می‌شود.
پاسخ به این سؤال آن است که «چیست» با مبحث تعریف ارتباط دارد و «چرا» با مباحث استدلال ارتباط دارد.


2- از میان موارد زیر تصورها و تصدیق‌ها را مشخص کنید:
تصور‌ها: منطق، کوه سهند، ارتفاعات کوه سهند.
تصدیق: منطق معیار تفکر است، تصدیق بخشی از علم است، کوه سهند مرتفع است.


3- اگر ذهن انسان به طور طبیعی بر اساس قواعدی می‌اندیشد، چه نیازی به خواندن منطق داریم و چرا به صرف خواندن کتا‌ب‌های منطق از خطای ذهن مصون نمی‌مانیم؟
سؤال 3: سؤال از متن درس طرح شده است. هدف از این سؤال جلب توجه دانش آموزان به چهار نکتهٔ زیر است:
الف) منطق قانون طبیعی ذهن ماست و اختراع یا قرارداد اجتماعی نیست (صفحه 4). این مطلب در صورت سؤال یادآوری شده است.
ب) با وجود آنکه منطق قانون طبیعی ذهن ماست، نیازمند خواندن منطق هستیم؛ زیرا ذهن در معرض لغزش قرار دارد و در مواجهه با استدلال‌های پیچیده یا تعریف مفاهیم تخصصی قادر به تشخیص سریع اشتباهات نیستیم (صفحه ۴).
ج) استفاده از منطق نیازمند به دست آوردن نوعی مهارت است و بدون تمرین و ممارست نمی‌توان به صورت مناسب و به موقع از آن استفاده کرد (صفحه ۴).
د) هر علمی به صرف خواندن مفید نیست و باید در عمل از آن استفاده کرد. بدین جهت به صرف خواندن کتاب‌های منطقی و بدون استفاده از آن، از خطا مصون نمی‌مانیم (این مطلب در متن درس نیست و می‌تواند توسط دبیر بیان شود).
ه) گاهی انسان تحت تأثیر عوامل روانی و احساسی قرار می‌گیرد و عواطف و احساسات وی بر عقل او سایه می‌افکند (این مطلب در متن درس نیست و می‌تواند توسط دبیر بیان شود).✅ برای دیدن جواب تمام سوالات منطق دهم میتونید اینجا کلیک کنید

🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
 • برچسب ها
  از میان موارد زیر تصورها و تصدیق‌ها را مشخص کنید اگر ذهن انسان به طور طبیعی بر اساس قواعدی می‌اندیشد، چه نیازی به خواندن منطق داریم با کدام یک از دو مبحث اصلی منطق ارتباط دارند جملاتی که با «چیست» پایان می‌پذیرند و جملاتی که با «چرا» آغاز می‌شوند جواب فعالیت تکمیلی صفحه 10 منطق دهم صفحه 10 منطق دهم فعالیت تکمیلی صفحه 10 منطق دهم منطق دهم صفحه 10 پاسخ فعالیت تکمیلی صفحه 10 منطق دهم گام به گام منطق دهم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,157
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا