فاصله بین دو نقطه یا مسافتی که جسم طی می کند چه نام دارد علوم هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


فاصله بین دو نقطه یا مسافتی که جسم طی می کند | فاصله بین دو نقطه یا مسافتی که جسم طی می کند هفتم |


سوال :

فاصله بین دو نقطه یا مسافتی که جسم طی می کند چه نام دارد علوم هفتم


جواب :

فاصله بین دو نقطه یا مسافتی که جسم طی می کند را طول میگویند
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا