غفار یعنی چه چرا خداوند با این صفت شناخته میشود

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
غفار یعنی چه چرا خداوند با این صفت شناخته میشود | غفار یعنی چه چرا خداوند با این صفت شناخته میشود پیام های آسمانی هشتم |


سوال :

غفار یعنی چه چرا خداوند با این صفت شناخته میشود


جواب :

غفار یعنی بسیار آمرزنده. زیرا خداوند تمامی گناهان هر کسی را که پشیمان شده باشد و بخواهد راه رستگاری و تقوا را در پیش بگیرد می آمرزد.
 
 • برچسب ها
  غفار یعنی چه چرا خداوند با این صفت شناخته میشود غفار یعنی چه چرا خداوند با این صفت شناخته میشود پیام های آسمانی هشتم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا