عید غدیر خم چه روزی است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

عید غدیر چه روزی است / عید غدیر کی است / عید غدیر چندم است / عید غدیر ۹۹ چه تاریخی است / عید غدیر خم 1399 چه روزی است / عید غدیر 99 کی است /سوال :

عید غدیر خم چه روزی است ؟


جواب :

۱۸ اَمرداد 1399 عید سعید غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]

در این روز میتوانید 30% از سهام عدالت خود را عرضه کنید


.
 
  • برچسب ها
    عید غدیر 99 کی است عید غدیر خم 1399 چه روزی است عید غدیر چندم است عید غدیر چه روزی است عید غدیر کی است عید غدیر ۹۹ چه تاریخی است
  • بالا