مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">عوامل موثر در کشاورزی | عوامل موثر در کشاورزی چیست |<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(41, 105, 176)">سوال :</span></b><br /> <br /> عوامل موثر در کشاورزی را نام ببرید<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(226, 80, 65)">جواب :</span></b><br /> <br /> 1 ـ عوامل طبیعی 2 ـ عوامل انسانی</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا