مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,355
64

عوامل موثر در افزایش سرعت حل شدن مواد | عوامل موثر در افزایش سرعت حل شدن چیست |


سوال :

عوامل موثر در افزایش سرعت حل شدن مواد را نام ببرید


جواب :

الف) اثر دما بر انحلال پذیری
ب) اثر فشار بر انحلال پذیری
 
بالا