مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


عامل مهم و تعیین کننده در سلامت جسمی و حرکتی | عامل مهم و تعیین کننده در سلامت جسمی | عامل مهم و تعیین کننده در سلامت حرکتی و جسمی |


سوال :

عامل مهم و تعیین کننده در سلامت جسمی و حرکتی افراد چیست ؟


جواب :

ورزش عامل مهم و تعیین کننده در سلامت جسمی و حرکتی افراد است که هرچقد فرد ورزش زیاد و مفیدی داشته باشد از سلامت جسم و روح برخوردار تر است...
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا