مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,721
66


عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبر کیست مطالعات هشتم | عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبر | عالی ترین مقام رسمی کشور ایران | دومین مقام رسمی کشور |


سوال :

عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبر کیستجواب :

بعد از رهبری، رئیس جمهور دومین مقام عالی کشور است. به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. در حال حاضر ( سال 1400 تا 1404 ) سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران را برعهده دارند
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,869
ارسال ها
54,251
کاربران
3,250
جدیدترین کاربران
زهرا حیدری
عقب
بالا