صفحه نمایش شفاف

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
صفحه نمایش شفاف ، را در همیارخاص بخوانید

صفحه نمایش شفاف​

صفحه نمایش شفاف​

صفحه نمایش شفاف​

تصاویر برنامه​

معرفی برنامه​


صفحه نمایش شفاف برنامه شگفت انگیز است که کمک خواهد شما را به تصویر زمینه گوشی خود شفاف است. شما می توانید گوشی خود را در حال راه رفتن، صحبت کردن، ارسال پیامک، و خیلی بیشتر استفاده کنید. شما می توانید هر چیزی در پشت تلفن و یا قرص خود را ببینید. صفحه نمایش شفاف با استفاده از دوربین تماس خود را به عنوان پس زمینه و آن را به عنوان تصویر زمینه زنده به طور منظم اعمال می شود. آن را نمی خواهد با پرتاب فعلی خود را دخالت. شما می توانید برنامه های سرگرم کننده دیگر ما و تصاویر پس زمینه زندگی می کنند رایگان برای فصل کریسمس را بررسی کنید: ۱٫ قرمز Wi e زنده تصویر زمینه ۲٫ زمستان برف تصویر زمینه ۳٫ برف تصویر زمینه زنده ستاره ۴٫ تصاویر پس زمینه زنده کریسمس ۵٫ بارش برف زنده تصویر زمینه ۶٫ زنده تصویر زمینه سانتا ۷٫ زنده تصویر زمینه گوزن های شمالی ۸٫ عنکبوتی در شوخی تلفن و خیلی های دیگر


صفحه نمایش شفاف​


عنوان : صفحه نمایش شفاف


اگر این مطلب نیاز به اصلاح و یا تکمیل دارد اطلاع دهید
 

بالا