مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


صخره های سترگ نشان دهنده ی کدام یک از صفت خدا است | صخره های سترگ کدام یک از صفات خداوند است |


سوال :

صخره های سترگ نشان دهنده ی کدام یک از صفات خداوند است


جواب :

صخره های سترگ نشان دهنده ی دانایی و توانایی خداوند است .
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا