شما ترجیح می دهید در مدرسه ی معمولی درس بخوانید یا مدرسه ی هوشمند ؟ چرا ؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
شما ترجیح می دهید در مدرسه ی معمولی درس بخوانید / فارسی و نگارش درس 14 / تمرین فارسی و نگارش درس 14 / پایه چهارم تمرین فارسی و نگارش درس 14 /

سوال مطرح شده در شبکه آموزش

درس: فارسی و نگارش پایه چهارم درس 14

شما ترجیح می دهید در مدرسه ی معمولی درس بخوانید.jpg

شما ترجیح می دهید در مدرسه ی معمولی درس بخوانید یا مدرسه ی هوشمند ؟ چرا ؟برای ما بنویسید و ارسال کنید
.
 
 • برچسب ها
  تمرین فارسی و نگارش درس 14 شما ترجیح می دهید در مدرسه ی معمولی درس بخوانید فارسی و نگارش درس 14 پایه چهارم تمرین فارسی و نگارش درس 14
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا