شعر کامل در کارگه کوزه گری رفتم دوش

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
شعر کامل در کارگه کوزه گری رفتم دوش ، را در همیارخاص بخوانید

رباعی شمارهٔ ۱۱۷​


در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

ناگاه یکی کوزه برآورد خروش

کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش


شعر کامل در کارگه کوزه گری رفتم دوش​


عنوان : شعر کامل در کارگه کوزه گری رفتم دوش


اگر این مطلب نیاز به اصلاح و یا تکمیل دارد اطلاع دهید
 

بالا