شرایط لازم برای تشکیل فسیل علوم پنجم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

.

شرایط لازم برای تشکیل فسیل علوم پنجم ، را از سایت همیار خاص ببینید


سوال :

شرایط لازم برای تشکیل فسیل چیست ؟


جواب :

برای فسیل شدن لازم است که بقایا و آثار موجودات زنده به سرعت و پیش از آن که عوامل محیطی چون حمله موجودات جسدخوار، ساییدگی . به هم خوردگی توسط امواج، هوازدگی و ... باعث تخریب آن ها شود در زیر رسوبات دفن گردند.


محیط دریایی به دلیل آن که اعضاء سخت جانوران وقتی در بستر دریا قرار می گیرند آب دریا آن ها را از عوامل تخریبی جوی حفظ می‌کند و رسوبات دریایی به سرعت آن ها را می‌پوشانند، شرایط بسیار مناسبی را جهت فسیل شدن مهیا می‌نماید. از طریق قرار گرفتن در یخچال های طبیعی، مدفون شدن داخل صمغ یا کهربا، مدفون شدن در آسفالت طبیعی و یا خشکیدن جسد جانور در محیط گرم و خشک حفظ می‌گردند.​


منبع : همیارخاص

.
 
  • برچسب ها
    از بدن کدام جانور فسیل بهتری تشکیل می شود تحقیق در مورد فسیل انسان درس فسیل علوم پنجم شرایط لازم برای تشکیل فسیل چیست علوم پنجم درس ۴ فسیل چگونه تشکیل میشود کاربرد فسیل چیست علوم پنجم کاربرد فسیل کلاس پنجم
  • بالا