شب بود شبم سرکش و بیگانه شبی بود + آهنگ + متن

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

شب بود شبم سرکش و بیگانه شبی بود/ متن شب بود شبم سرکش و بیگانه شبی بود/ متن آهنگ شب بود شبم سرکش و بیگانه شبی بود/ آهنگ شب بود شبم سرکش و بیگانه شبی بود/دیشب، پریشب، پس پریشب و این دو سه شب/ متن آهنگ دیشب، پریشب، پس پریشب و این دو سه شب/آهنگ دیشب، پریشب، پس پریشب و این دو سه شب/
متن اهنگ

دیشب، پریشب، پس پریشب و این دو سه شب
و هر سه، سه شب چی شد ک شب شد
آخه چی شد که شب شد
هنوز صب نشده ظهر نشده چی شد که شب شد
آخه چی شد که شب شد….
یارب دل بیچاره من از چه غضب شد
آخه چی شد که شب شد
روزم همه شب بود و شبم این همه شب شد
آخه چی شد که شب شد
شب بود، شبم سرکش و دیوانه شبی بود
در سینه عجب بیخود و بیگانه تری بود
غم بود که بی دعوت دل، ساکن دل شد
دل بود که بی صاحب و سرگشته و ول شد
غم بود که از خون جگر طالب می شد
دل بود که ساغر شد و ساقی خود دل شد
 

پیوست ها

  • night-song.mp3
    2.6 مگایابت · بازدیدها: 232
  • برچسب ها
    آهنگ دیشب، پریشب، پس پریشب و این دو سه شب آهنگ شب بود شبم سرکش و بیگانه شبی بود دیشب، پریشب، پس پریشب و این دو سه شب شب بود شبم سرکش و بیگانه شبی بود متن آهنگ دیشب، پریشب، پس پریشب و این دو سه شب متن آهنگ شب بود شبم سرکش و بیگانه شبی بود متن شب بود شبم سرکش و بیگانه شبی بود
  • بالا