مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,380
64

جواب فعالیت صفحه 12 الزامات محیط کار دهم/ فعالیت صفحه 12 الزامات محیط کار دهم/ پاسخ فعالیت صفحه 12 الزامات محیط کار دهم/ صفحه 12 الزامات محیط کار دهم/ الزامات محیط کار دهم صفحه 12 / گام به گام علوم هفتم/


فعالیت صفحه 12 الزامات محیط کار دهم


برداشت خود را از ورودی ها و خروجی محیط کار در شکل 3-1 بیان کنید.

سوال صفحه 12 الزامات محیط کار دهم.png


🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 
بالا