سوالات درس ۳ علوم چهارم ✍️ [ آخرین تغییرات کتاب ]

تمامی سوالات طرح شده در درس سه علوم چهارم ( حاوی 44 سوال مهم ) را به همراه جواب در همیار خاص ببینید.

سوالات علوم چهارم درس 3 انرژی، نیاز هر روز ما از صفحه 15 تا 24 علوم چهارم است که سوالات این درس برای شما توسط همیار خاص گرداوری شده است .

سوالات-درس-3-علوم-چهارم.jpg

۱- انرژی چیست؟
جواب: انرژی توانایی انجام دادن کار است.

۲- چندنوع انرژی نام ببرید.
جواب: انرژی حرکتی ، انرژی نورانی ، انرژی صوتی ، انرژی گرمایی ، انرژی بادی ، انرژی آبی ، انرژی الکتریکی و …

۳- آیا وقتی گرسنه اید می توانید در مسابقه ی دو میدانی برنده شوید؟ چرا؟
جواب: خیر، زیرا خوردن غذا باعث ایجاد انرژی و توانایی لازم دربدن برای انجام کارهای مختلف، ازجمله دویدن می شود.

۴- انرژی حرکتی چیست؟
جواب: همه ی اجسامی که حرکت می کنند انرژی دارند به این نوع از انرژی ، انرژی حرکتی می گویند.

۵- فرفره ی درحال چرخیدن چه شکلی از انرژی دارد؟
جواب: انرژی حرکتی

۶- در خودروها بر اثر سوختن بنزین انرژی گرمایی تولید می شود این انرژی به چه شکل دیگری تبدیل می شود؟
جواب: به انرژی حرکتی

۷- انرژی مورد نیاز شما برای پخت و پز و گرم کردن خانه از چه چیزهایی به دست می آید؟
جواب: از انواع سوخت ها و…

۸- در چه کارهایی از انرژی گرمایی استفاده می شود؟ (چهار مورد )
جواب: در اتو کردن لباس ها ، در ذوب کردن مواد ، در خشک کردن مواد مختلف ، در تولید برق به وسیله ی کوره ی آفتابی .

۹- چند منبع انرژی نام ببرید.
جواب: خورشید ، سوخت ها ، آب ، غذاها و…

۱۰- اصلی ترین منبع انرژی که زندگی وحیات موجودات زنده به آن بستگی دارد کدام است؟ و چه مزیّت و برتری بر دیگر انرژی ها دارد؟
جواب: خورشیدنام دارد. * پاک است وآلودگی ندارد. * رایگان است. *تقریبا بی پایان است.

۱۱- چند وسیله نام ببرید که از انرژی الکتریکی استفاده می کند؟
جواب: پنکه ، لباس شویی ، یخچال، تلویزیون و…

۲- هرگاه مقداری ماسه رادرون ظرف دربسته می ریزیم ومدتی تکان می دهیم دانه های ماسه گرم می شوند.چرا؟
جواب: زیرا براثرحرکت ماسه ها به هم مالیده می شود و انرژی حرکتی به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

۱۳- از انرژی نورانی چه استفاده هایی می شود؟
جواب: برای رشددادن گیاهان ، برای روشنایی خانه ها ، برای دیدن اجسام و…

۱۴- انرژی صوتی چیست؟
جواب: صدا انرژی دارد به انرژی صدا، انرژی صوتی می گویند.

۱۵- صدای هواپیما، پنجره ها رامی لرزاند دراین حالت انرژی صوتی به چه شکل دیگری از انرژی تبدیل می شود؟
جواب: انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی می شود.

۱۶- سهم شما در حفاظت از منابع انرژی چیست؟
جواب: باید از مصرف بی جای انرژی ها خودداری کرده و با انجام کارهای درست منابع انرژی را بیشتر حفظ کنیم.

۱۷- سه نمونه ازکارهایی را که برای صرفه جویی و حفاظت از منابع انرژی انجام می دهید بیان کنید.
جواب: در زمستان به جای زیاد کردن شعله ی بخاری لباس گرم می پوشم ، خانواده ی من برای رفت و آمد به جای استفاده از خودروی شخصی از خودروهای عمومی استفاده می کنند، چراغ های اضافی را درخانه خاموش می کنم و…

۱۸- نمونه هایی ازکارهایی راکه موجب مصرف انرژی و کاهش منابع انرژی می شوند بیان کنید.
جواب: استفاده از پنکه و کولر برای خنک کردن هوای خانه ، پختن غذا با استفاده از اجاق گاز، رفت و آمد با اُتوبوس یا ماشین شخصی، استفاده از انرژی الکتریکی برای روشن کردن انواع لامپ ها و…

۱۹- چرانباید درگوش کسی دادبزنیم؟
جواب: زیرا صوت انرژی دارد و ممکن است باعث پاره شدن پرده ی گوش شود

۲۰- وسایل زیر چه شکلی از انرژی را را به ما می دهند.چه شکلی از انرژی را رابه ما می دهند.چه شکلی از انرژی را رابه ما می دهند.

olum4-1.jpg

olum4-2.jpgسری دوم سوالات درس 3

۱- انرژی یعنی چه؟

جواب: توانایی انجام کار را انرژی می گویند.

۲- شکل های مختلف انرژی را نام ببرید؟
جواب: حرکتی- صوتی- گرمایی- نورانی- الکتریکی

۳- انرژی حرکتی چه نوع انرژی است؟
جواب: همه ی چیزهایی که حرکت می کنند دارای انرژی حرکتی هستند. مانند: دوچرخه- پنکه- حرکت ماشین- پرواز پرنده و…

۴- انرژی صوتی چه نوع انرژی است؟
جواب: صوت و صدا صورتی از انرژی هستند که گاهی می توانند چیزی را به حرکت در آورند. به عنوان مثال: صدای هواپیماها می تواند شیشه منازل را به لرزه درآورد.

۵- انرژی گرمایی چه نوع انرژی است؟
جواب: شکلی از انرژی که با گرما همراه است. و برای انجام بعضی کار ها به آن نیاز داریم مانند: پختن غذا- تبخیر آب- گرم کردن خانه ها در زمستان و گرمای خورشید و..

۶- انرژی نورانی چه نوع انرژی است؟
جواب: نور و روشنایی صورتی از انرژی هستند که می توانند موجب روشن شدن مکانی و یا درخشش چیزی شوند. مانند: لامپ- چراغ قوه- نور شمع و…

۷- انرژی الکتریکی چه نوع انرژی است؟
جواب: همان جریان برق درون سیم هاست و می تواند به صورت های مختلف به انرژی نورانی و گرمایی مانند: لامپ تبدیل شود و یا به انرژی صوتی و گرمایی و حرکتی مانند: سشوار تبدیل شود.

۸- چند نوع منبع انرژی را نام ببرید؟
جواب: آب جاری- باد- خورشید- سوخت ها

۹- بزرگترین منبع انرژی چیست؟
جواب: خورشید

۱۰- وقتی ما در حال دویدن هستیم انرژی مورد نیازمان را از چه چیزی به دست می آوریم؟
جواب: از انرژی ذخیره شده در ماهیچه های پا که با خوردن غذا به دست آوردیم.

۱۱- آیا وقتی خیلی گرسنه اید می توانید در مسابقه دو برنده شوید؟ چرا؟
جواب: خیر. چون انرژی لازم برای دویدن را نداریم.

۲- چگونه می توانیم با استفاده از انرژی حرکتی جسمی را جا به جا کنیم؟
جواب: با استفاده از انرژی ماهیچه ای دست

۱۳- فرفره برای چرخیدن به انرژی نیاز دارد این انرژی را از کجا به دست می آورد؟
جواب: از انرژی ماهیچه ای دهان ما که تبدیل به انرژی باد می شود.

۱۴- انرژی باد را می توانیم در چه مواردی استفاده کنیم؟
جواب: به حرکت درآوردن قایق روی آب- به حرکت درآوردن بادبادک به سمت بالا- به حرکت درآوردن آسیاب های بادی

۱۵- چگونه می توانیم به کمک انرژی آب جاری اجسام را جا به جا کنیم؟
جواب: آبی که در رودخانه ها جاری است می تواند سنگ- شاخ و برگ و حتی تنه درختان بزرگ را به حرکت درآورد همچنین می توانیم از این انرژی برای به حرکت در آوردن چرخ ها و تولید برق استفاده کنیم.

۱۶- چرخ در حال حرکت چه شکلی از انرژی را دارد؟
جواب: حرکتی

۱۷- وقتی بنزین در خودرو ها مصرف می شود انرژی گرمایی تولید می کند، این انرژی به چه شکلی از انرژی تبدیل می شود؟
جواب: حرکتی- صوتی- نورانی

۱۸- انرژی مورد نیاز شما برای پخت و پز و گرم کردن خانه از چه چیزی به دست می آید؟
جواب: از انرژی موجود در سوخت های فسیلی مانند: گاز و نفت

۱۹- در چه کارهای دیگری از انرژی گرمایی استفاده می شود؟
جواب: اتو کردن لباس ها- گرم کردن آب- سشوار زدن- خشک شدن لباس ها

۲۰- زمانی که دو دست خود را روی هم حرکت می دهیم چه اتفاقی می افتد؟
جواب: در اثر حرکت و مالش دو دست گرما تولید می شود. در نتیجه انرژی حرکتی به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

۲۱- اگر مقداری ماسه را در ظرف در بسته بریزیم و مدتی آن را تکان دهیم دانه های ماسه گرم تر می شوند چرا؟
جواب: در اثر حرکت دانه های ماسه به هم برخورد می کنند و گرما ایجاد می شود.

۲۲- از انرژی نورانی چه استفاده هایی می شود؟
جواب: رشد گیاهان و جانوران- لامپ- شب خواب- نور پردازی مجالس- تلویزیون- فتوسنتز در گیاهان

۲۳- وقتی هواپیما در ارتفاع پایین حرکت می کند صدای آن شیشه پنجره ها را می لرزاند آیا می دانید چرا؟
جواب: انرژی صوتی حاصل از موتور هواپیما به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

۲۴- ما چه کارهایی می توانیم بکنیم تا مابع انرژی برای نسل های آینده هم باقی بماند؟
جواب: در زمستان به جای زیاد کردن شعله بخاری لباس گرم بپوشیم- به جای خودرو شخصی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم- از انرژی های تجدید پذیر مانند: انرژی آب استفاده کنیم.


+ لطفا نظرات خود را در مورد این مطلب برای ما ارسال کنید
 
 • برچسب ها
  هیچ
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,721
  ارسال ها
  56,128
  کاربران
  3,409
  جدیدترین کاربران
  Mehdi00842
  عقب
  بالا