سوالات درس ۱۳ علوم چهارم ✍️ [ آخرین تغییرات کتاب ]

تمامی سوالات طرح شده در درس سیزده علوم چهارم ( حاوی 17 سوال مهم ) را به همراه جواب در همیار خاص ببینید.

سوالات علوم چهارم درس 13 زیستگاه از صفحه 99 تا 106 علوم چهارم است که سوالات این درس برای شما توسط همیار خاص گرداوری شده است .

سوالات-درس-13-علوم-چهارم-زیستگاه.jpg

1-چند مورد از خصوصیّات موجود زنده را بیان کنید.
جواب- رشد می کنند،حرکت می کنند،غذا می خورند،نفس می کشند،تولیدمثل کرده موجودی شبیه خود به وجود می آورند و…

2-به چه جانورانی همه چیز خوار می گویند؟
جواب- به جانورانی که هم از گیاه وهم از جانوران دیگر یعنی گیاه خواران و گوشت خواران و…تغذیه می کند همه چیز خوار می گویند.

3-به چه جانورانی گیاه خوار می گویند؟
جواب- به جانورانی که از گیاه تغذیه می کنند،گیاه خوار می گویند.

4-به چه جانورانی گوشت خوار می گویند؟
جواب- به جانورانی که از جانوران دیگر تغذیه می کنند گوشت خوار می گویند.

5-زنجیره غذایی چیست؟
جواب- به ارتباط غذایی بین موجودات زنده،زنجیره غذایی می گویند.

6-بین موجودات زنده چه نوع ارتباط غذایی وجود دارد؟
جواب- گیاه خوران؛ گیاه می خورند،گوشت خواران؛ گیاه خوران و گوشت خواران دیگر را می خورند.همه چیز خواران هم از گیاه وهم از جانوران دیگر تغذیه می کنند.

7-اگر دریک زنجیره غذایی؛غذای جانوری کم شود آیا آن جانور گرسنه می ماند و می میرد؟
جواب- معمولا خیر-زیرا یک جانور معمولا از چند نوع گیاه و یا جانور دیگر تغذیه می کند. و با توجه به ارتباط هر زنجیره غذایی با زنجیره های غذایی دیگر می تواند غذای خود را از سایر زنجیره های غذایی پیدا کند.

8-شبکه ی غذایی چیست؟
جواب- از ارتباط چند زنجیره ی غذایی با یکدیگر شبکه ی غذایی پدید می آید.

9-اگر در یک شبکه ی غذایی موش ها همه بمیرند آیا نسل شاهین ها هم از بین می رود؟
جواب- خیر-زیرا شاهین ها به غیر از موش از مار و جغد و خرگوش و…هم تغذیه می کنند که در زنجیره های متعدد موجود در شبکه غذایی وجود دارند.

10-کرم خاکی در کجا زندگی می کند؟چرا؟
جواب- معمولا در زیر خاک و در نزدیکی سطح زمین زندگی می کنند زیرا این قسمت از خاک دارای بقایای مرده گیاهی و جانوری
و سایر مواد غذایی موردنیاز کرم ها است.

11-زیستگاه چیست؟
جواب- هر موجود زنده ای در جایی زندگی می کند که برای تغذیه و تنفس و رشد و تولید مثل و حرکت کردن و…او مناسب باشد به این مکان زیستگاه می گویند.

12-چند زیستگاه نام ببرید.
جواب- رودخانه،جنگل،دریا،بیابان و…

13-آیا بوستان و باغچه یک زیستگاه است؟چرا؟
جواب- بلی-زیرا گیاهان و جانورانی در آن زندگی می کنند و در آن جا نفس کشیده، تغذیه کرده،رشد کرده و تولید مثل و حرکت می کند.

14-نقش انسان در ارتباط با زیستگاه ها چیست؟
جواب- انسان برخی از زیستگاه ها را ایجاد کرده و برخی دیگر را تخریب می کند.

15-وظیفه ی انسان ها درمقابل زیستگاه ها چیست؟
جواب- انسان ها تا جایی که ممکن است باید از زیستگاه ها مراقبت کنند تا زندگی موجودات زنده به خطر نیفتد.

16-نقش منفی انسان در ارتباط با زیستگاه ها چیست؟
جواب- با رشد جمعیّت؛انسان برای زندگی کردن ،زیستگاه های طبیعی رابه کارخانه،شهر،معدن،محل دفن زباله و…تبدیل کرده و با این کار؛گاهی زندگی جانوران و گیاهان دیگر را نابود می کند.

17-سهم شما در حفاظت از زیستگاه ها چیست؟دو مورد
جواب- هنگام برگشتن از گردش آتش را خاموش می کنم،به محل زندگی گیاهان و جانوران در جنگل و بوستان و مزرعه آسیب نمی زنم.

+ لطفا نظرات خود را در مورد این مطلب برای ما ارسال کنید
 
 • برچسب ها
  هیچ
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,157
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا