سوالات درس اول علوم ششم شهاب سنگ با جواب

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
درس اول علوم ششم شهاب سنگ با جواب در سایت همیار خاص ببینید

سوالات درس اول علوم ششم شهاب سنگ با جواب.jpg

شما درحال مشاهده جواب سوالات درس 1 علوم ششم در سایت همیار خاص هستید

سوالات درس اول علوم

۱- شهاب سنگ چیست ؟

شهاب سنگ یک سنگ آسمانی است که به زمین افتاده است. در واقع همه اجرام در حال حرکت در فضا که به زمین می افتند، شهاب سنگ نامیده می شوند.

۲- هنگام برخورد شهاب سنگ با زمین چه اتفاقی می افتد ؟ و چرا قطر و عمق گودال های ایجاد شده یکسان نیست ؟

گودالی عمیق در زمین به وجود می آید. چون وزن و اندازه ی شهاب سنگ ها متفاوت است.

۳- عوامل گوناگونی روی عمق و قطر گودالهای ایجاد شده اثر دارند. هم کلاسیهای پوریا پس از گفت وگو، در این باره پیشنهادهای خود را اینگونه بیان نمودند.

به نظر ما، هرچه اندازه ی شهاب سنگ بزرگتر باشد، گودال ایجاد شده عمیق تر خواهد بود.

هرچه سرعت شهاب سنگ بیشتر باشد، قطر گودال ایجاد شده بزرگتر خواهد بود.

اگر شهاب سنگ در اقیانوس سقوط کند ،گودالی ایجاد نمی شود.

۴- سرعت برخورد شهاب سنگ چه اثری روی قطر دهانه ی گودال دارد؟

هر چه شهاب سنگ با سرعت بیشتری به زمین برخورد کند، قطر دهانه ی گودال ایجاد شده بزرگتر خواهد بود.«
 

  • برچسب ها
    سوالات درس اول علوم ششم شهاب سنگ با جواب سوالات درس اول علوم ششم شهاب سنگ با جواب هوم درس سوالات درس اول علوم ششم شهاب سنگ با پاسخ سوالات درس دوم علوم ششم شهاب سنگ با جواب
  • بالا