روز جهانی بوسه کی است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

6 ژوئیه روز بوسه / هدیه برای روز بوسه / هدیه روز بوسه /روز بوسه چه کار میکنند / روز بوسه چندمه / روز بوسه 1399 / روز بوسه 99 / تاریخ روز بوسه 1399 / تاریخ روز بوسه 2020 /

‏از روزی كه بوسیده شد
نه، نه
از بوسه ای كه جهانی شد
نه بازم نه
از جهانی که با یک بوسه، زنده شد!


امروز 6 ژوئیه روز جهانی بوسه است.
روزی برای گرامیداشت بوسه فارغ از معانی متفاوت آن.
ایده اصلی این روز به خاطر آن است که برخی از ما از لذت های کوچک زندگی غافل شده باشیم.
لذت های کوچکی که شاید در بوسه نهفته باشد.

امروز همدیگرو در هر شرایطی ببوسید?.
 
  • برچسب ها
    6 ژوئیه روز بوسه تاریخ روز بوسه 1399 تاریخ روز بوسه 2020 روز بوسه 1399 روز بوسه 99 روز بوسه چندمه روز بوسه چه کار میکنند هدیه برای روز بوسه هدیه روز بوسه
  • بالا