مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

رنگین کمان چگونه تشکیل میشود جواب | نحوه تشکیل رنگین کمان |


سوال :

رنگین کمان چگونه تشکیل میشود


جواب :

اگر پس از باران بلافاصله خورشید نمایان شود ، نور آن به ذره های آب که هنوز در هوا وجود دارند ، می تابد . ذره های ریز آب ، نور خورشید را به رنگ های سازنده ی آن تجزیه می کنند ، یعنی رنگ های گوناگون نور خورشید را از هم جدا می کنند . در نتیجه ، رنگین کمان به وجود می آید.
 
بالا