رتبه کجای کارنامه است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

رتبه کنکور در کجای کارنامه است | برای انتخاب رشته کدام رتبه مهم است | رتبه نهایی کنکور کدام است | کدام رتبه در انتخاب رشته مهم است | رتبه نهایی در کنکور کدام است | کدام رتبه مهم است | رتبه کنکور کدام عدد است | رتبه اصلی کنکور کدام است |

رتبه کنکور کجای کارنامه است​


با اعلام زمان اعلام نتایج کنکور 1400 ، خیلی از داوطلبان رتبه کنکور خود را نتوانستند که پیدا کنند، ما به شما در مجله آموزش همیارخاص به شما اموزش خواهیم داد


بسیاری از داوطلبان از رتبه اصلی در کارنامه بی خبر هستند و نمی دانند برای انتخاب رشته خود باید به کدام رتبه توجه کنند . با توجه به اینکه دانستن این امر نقش مهمی در آگاهی داوطلب نسبت به انتخاب رشته دارد در این بخش از مقاله به سوال داوطلبان در مورد رتبه اصلی کنکور پاسخ داده ایم .

رتبه کجای کارنامه است.jpg

رتبه اصلی در کارنامه کنکور کدام است​


رتبه اصلی در کارنامه کنکور ، رتبه در سهمیه نهایی زیر گروه ها است چرا که سهمیه شما یک جامعه آماری کوچک از کل شرکت کنندگان کنکور سراسری است . به عنوان مثال اگر تعداد کل شرکت کنندگان کنکور تجربی 570103 نفر باشد و داوطلبی در سهمیه منطقه 1 قرار داشته باشد که 102152 نفر دارد ، پس وضعیت داوطلب ( رتبه ) صرفا در میان این 102152 نفر سنجیده خواهد شد .

همچنین از آنجایی که رتبه های مندرج در هر زیر گروه نشان دهنده شانس قبولی شما در رشته های مندرج در آن زیر گروه است بنابراین این رتبه ها عملکرد و میزان شانس قبولی داوطلب را نشان داده و نسبت به ضریب هر درس در هر زیر گروه ، تعیین می شود به طوریکه در هر زیر گروه ، میانگین وزنی نمرات تراز دروس عمومی و دروس اختصاصی داوطلب با توجه به ضریب هر درس در آن زیر گروه تعیین شده و ضریب دروس تخصصی سه برابر می‌ شود . heyvagroup
 
  • برچسب ها
    برای انتخاب رشته کدام رتبه مهم است رتبه اصلی کنکور کدام است رتبه نهایی در کنکور کدام است رتبه نهایی کنکور کدام است رتبه کنکور در کجای کارنامه است رتبه کنکور کدام عدد است کدام رتبه در انتخاب رشته مهم است کدام رتبه مهم است
  • بالا