مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

راه رسیدن به بهشت زیبای خداوند | جواب راه رسیدن به بهشت زیبای خداوند چیست |


سوال :

راه رسیدن به بهشت زیبای خداوند چیست


جواب :

1) نماز و روزه

2) زیارت خانه خدا

3) کمک به فقرا و نیازمندان

4) پناه بردن به قرآن و اهل بیت پیامبر (ص)
 
بالا