دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضربشان ۳۲ و حاصل جمع آنها بیشترین مقدار ممکن باشد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,725
66


دو عدد طبیعی پیدا کنیدکه حاصل ضربشان ۳۲ | عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضربشان ۳۲ و حاصل جمع آنها بیشترین |


سوال :

دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضربشان ۳۲ و حاصل جمع آنها بیشترین مقدار ممکن باشد


جواب :

8*4 = 32

2*16 = 32


بیشترین رقم جمع هم میشود :

16+2 = 18
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,872
ارسال ها
54,274
کاربران
3,260
جدیدترین کاربران
klose
عقب
بالا