دوستت دارم به زبان ترکی تبریزی

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
دوستت دارم به زبان ترکی تبریزی ، را در همیارخاص بخوانید

آموزش زبان ترکی تبریز​


درس ۱ (اعداد)

اعداد در تركي از يك قاعده خاصي پيروي مي كند كه يادگيري آن را آسان مي كند. شما ابتدا اعداد زير را به خاطر بسپاريد:

۱= بير ۲= ايكي ۳= اوچ ۴= دؤرد ۵= بئش ۶= آلتي ۷= يئددي ۸= سگگيز ۹= دوققوز

۱۰= اون ۲۰= ايييرمي ۳۰= اوتوز ۴۰= قيرخ ۵۰= اَللي ۶۰= آتميش ۷۰= يئتميش ۸۰= هشتاد ۹۰= دوخسان ۱۰۰= يوز ۲۰۰= ايكي يوز ۳۰۰= اوچ يوز ۴۰۰=دؤرد يوز و الي آخر ۱۰۰۰= مين ۱۰۰۰۰۰۰= ميليون ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰= ميليارد

حالا كه اين اعداد را به خاطر سپرديد (سطر اول اعداد از ۱ تا ۹ و سطر دوم اعداد ده تا ميليارد)

اكنون شما مي توانيد با اضافه كردن اعداد به همديگر, عدد مورد نظر خود را بسازيد به عنوان مثال براي ساختن عدد ۱۱ شما فقط عدد ۱۰ و ۱ را يكجا مي آوريد. به مثالهاي بيشتر توجه كنيد:

۲۱= ايييرمي بير ۳۲= اوتوز ايكي ۱۰۵= يوز بئش ۱۰۰۲= مين ايكي ۲۰۰۴= ايكي مين دؤرد

اكنون شما شيوه شمارش در تركي را ياد گرفتيد. اين مهم را به شما تبريك مي گويم. ساغ اول

منتظر درس بعدي باشيد كه در مورد تعارفات روزمره خواهد بود.

درس دوم (احوال پرسي)

اميدوارم كه اعداد را ياد گرفته باشيد. در درس امروز به دنبال يادگرفتن تعارفات روزمره و احوال پرسي به زبان تركي هستيم. لطفا جملات زير را به خاطر بسپاريد:

نئجه سن = حال شما چطوره

ساغ اول سيز نئجه سيز = زنده باد شما چطورين

سحريز خير اولسون = صبح شما به خير

گله جه گيز خير = عاقبت شما به خير

اوشاقلار نئجه دير= بچه ها چطورن

سلام لاري وار سيزين كي لر نئجه دير = سلام دارن بچه هاي شما چطورن

بويورون = بفرماييد

خوش گؤرموشوخ = چشم مان روشن

خوش گليبسيز = خوش آمدين

آدين نه دير = اسم تان چيه

منيم آديم محمد دير = اسم من محمده

نه گؤزل آد = چه اسم خوبي

چوخ ايستيرديم سيزي گؤرم = خيلي دلم مي خواست شما را ببينم

در زبان تركي از اين تعارفات زياد است. در قالب بحث هاي بعدي به آنها خواهيم پرداخت. اما چندين واژه را كه امروز در مكالمه بالا به كار برديم دوباره مرور مي كنيم.

سيز = شما , اولسون =باشد , اوشاق = بچه, اوشاقلار= بچه ها, گؤرمك = ديدن , گؤرميشوخ= ديده ايم, گؤزل= زيبا, چوخ= خيلي, ايسته مك= خواستن , ايستيرديم= مي خواستم, آد= اسم

اميد كه از امروز بتوانيد با دوستان ترك زبان خود حداقل چند كلمه به تركي خوش و بش كنيد. درس بعدي به گفتگو در مورد آب و هوا خواهد پرداخت. ساع اولون شاد قالين سلامت باشيد شاد بمانيد

درس سوم ( آب و هوا)

با سلام دوباره نئجه سيز؟ حاليز ياخجي دي. به به شما دارين تركي رو ياد مي گيرين. امروز مي خوام در مورد آب و هوا با شما صحبت كنم. ابتدا كلمات زير را را خاطر بسپارين.

هاوا= هوا

بوگوٍِِن (bugü )= امروز

صاباح= فردا

دونن (dü a )= ديروز

ايستي= گرم

سُيوخ (soyukh)= سرد

سرين= خنك

شاخدا= بسيار سرد سوزان

سازاخ= باد سرد

قار= برف

ياغيش= باران

دومان= مه براي واژه مه در زبان تركي بيش از ۱۲ معادل وجود دارد كه انواع مختلف مه مي باشد

بولوت= ابر

گون (gü )= آفتاب – خورشيد – روز

آي= ماه

اولدوز= ستاره

اكنون براي شما تازه كاران يك قاعده اي را خواهم گفت كه با استفاده از آن به راحتي وضعيت هوا را به دوستان خود تعريف كنيد. به جمله زير توجه كنيد:

هاوا نئجه دي= هوا چطوره

هاوا بولوت دي= هوا ابري است

شما مي توانيد تا زماني كه تركي را خوب ياد گرفته ايد صرفا يك فعل دي (di) را به وضعيت مورد نظر خود بعد از هاوا اضافه كنيد و دوست خود را در جريان وضعيت هوا قرار دهيد.

مانند : محمد! بوگون هاوا ايستي دي = محمد! امروز هوا گرم است

يا : تهرانين هاواسي چوخ ايستي دي= هواي تهران خيلي گرم است

اميدوارم كه درس امروز را ياد گرفته باشيد. ساغ اول شاد ياشا

درس بعدي در مورد قرار ملاقات خواهد بود

درس چهارم (قرار ملاقات)

سلام, اميدوارم كه حالتون خوب باشه. امروز مي خواهيم با شما به زبان تركي قرار بگذاريم. و شما بتوانيد با دوستان خود قرار بگذاريد.ابتدا به مكالمه زير توجه كنيد:

– سلام

-سني گؤرمك ايستيرم مي خواهم شما را ببينم

-منده ايستيرديم سني گؤرم من هم مي خواستم شما را ببينم

– هاچان گؤره بيله ره م كي مي توانم ببينم

– صاباح آخشام فردا عصر

– بو گون ساعات اون ايكي ده اولماز؟ امروز ساعت دوازده نمي شه؟

اولسون بوگون گله ره م باشه امروز مي آيم

شما با استفاده از اين مكالمه مي توانيد انواع قرار ها را نمونه سازي كنيد در صحبت با دوستان ترك زبان خود استفاده نماييد. در قرار ملاقات چندين واژه اساسي است. توجه كنيد:

هاچان = كي مثال: هاچان گله جكسن= كي مي آيي؟

هارا= كجا مثال: هارا گَليم= كجا بيايم

آخشام= عصر مثال: آخشام اولدو= عصر شد

گئجه= شب مثال= دونن گئجه سنه زنگ ووردوم= ديشب به تو زنگ زدم

ائو (ev)= خانه مثال= سني ائوه چاغيريرام= تو را به خانه دعوت مي كنم

ائشيگ (eshig)= بيرون مثال=ائشيگ ايستي دي= بيرون گرم است

اميد وارم كه امروز هم توانسته باشيم چيزهايي را به شما ياد بدهيم. هله ليك= فعلا

جلسه بعد در مورد خوردني ها با شما صحبت خواهيم كرد

درس پنجم (ميوه ها)

در پايين اسم چند ميوه به تركي آروده مي شود:

سيب: آلما

نار: انار

هيوا: به

قارپوز: هندوانه

قوون: خربزه

گيله نار: آلبالو

مثالها:

من آلما ايستيرم: من سيب مي خواهم

آلما يئمه لي دير: سيب خوردني است

دونن يولداشيم منه گيله نار وئردي: ديروز دوستم به من آلبالو داد

ايستيرسن سنه نه آليم؟: مي خواهي برات چي بگيرم؟

من آلما سويو سويرم: من آب سيب دوست دارم

اولسون: باشد

داها نه ايستيرسن: ديگه چي مي خواهي

ساغ اول بير زاد ايسته ميرم: زنده باد چيز ديگري نمي خواهم

نار سئوه رسن؟: آيا انار دوست داري؟

نار سويو اولسا ياخچي اولار: آگر آب انار باشد بهتر است

اولسون بويورون: باشد بفرماييد

درس ششم (تعريف و تعارف)

افراد براي اينكه ميزان علاقه مندي خود را به دوست خود نشان بدهد از الفاظ مختلفي استفاده مي كند ببينيد:

من سني چوخ ايستيرم: من خيلي تو را دوست دارم

آوخ! ساغ اول من سني چوخ راخ:‌ اوه زنده باد من تو را بيستر

اكنون برخي واژگان مربوطه را ملاحظه فرماييد:

ساغ اول:‌زنده باد

گؤزل: زيبا ،‌ خوش تيپ

گؤيچك: خوشگل

سن نه گؤزل سن: تو چقدر زيبايي

بير داناسان: يكدانه اي

تايسيز: بي نظير

سن اولماسان منده اولامام: تو نباشي من هم نمي توانم باشم

سن منيم هر زاديم سان: توهمه چيز من هستي

سني سئويرم: عاشق تو هستم

منده سني چوخ سئويرم: من هم تو را خيلي دوست دارم

سنسيز داريخيرام: بدون تو دلم مي گيرد

داريخيرام: دلم مي گيرد

بويور: بفرما

سنين تاين يوخدي: تونظيري نداري

درس هفتم (خوابيدن و بيدار شدن)

د ر اين درس اصطلاحات مربوط به خوابيدن و بيدار شدن به شما خواهم نوشت. چنانچه مايل هستين ابتدا اين واژه ها را به خاطر بسپاريد:

اوياغ: بيدار يوخو: خواب يوخولو(yuxuloo): خواب آلود تئز (Tez): زود گئجه: شب گونش (gü ash): آفتاب گوندوز (gü düz):‌ روز

اويات : بيدار كن يوخلا: بخواب

من يورولموشام: من خسته ام يوخوم گلير: خوابم مي آيد بو گئجه تئز ياتاجاغام: امشب زود خواهم خوابيد صاباح گرك تئز اويانام: فردا بايستي زود بيدار شوم

گوندوز چوخ ايشله ميشم: روز زياد كار كرده ام سن اوياخسان؟: تو بيداري؟ يوخ منده ايستيرم يوخليام: نه من هم مي خواهم بخوابم گئجه ز خير: شب تان به خير

نيه دانيشميسان: چرا حرف نمي زني يوخولويام: خواب آلو هستم گئجه ياخجي ياتا بيلدين؟: آيا شب تونستي خوب بخوابي يوخو گؤردوم: خواب ديدم

در زبان تركي حالت هاي مختلف خواب و بيداري داراي اصطلاحات مخصوصي است. به اصطلاحات زير توجه كنيد:

يوخلاميشام: خوابيده ام ياتميشام: دراز كشيده ام به قصد خواب اوزانميشام: دراز كشيده ام به قصد استراحت نه خواب مورگولورم (mü gülü am): چرت مي زنم

اويانميشام: كاملا بيدارشده ام آييلميشام: از خواب بيدار شده ام ولي هنوز دراز كشيده ام (يوخودان) دورموشام: (از خواب) بيدار شده و سرپا هستم

در هشتم ( صحبت در مورد عيد نوروز)

در اين درس با صحبت كردن در مورد عيد نوروز يا هر عيد ديگري آشنا خواهيد شد. ابتدا اين واژه ها را به خاطر بسپاريد.

بايرام: عيد ايل: سال يِني (ye i): تازه آي: ماه گون (gü ): روز گؤروش: ديدار شَنليك: شادي آتا: پدر آنا: مادر باجي:خواهر داداش يا قارداش: برادر گؤيَرتي : سرسبزي چؤل: صحرا داغ: كوه گؤرمه لي: ديدني

بايراميز مبارك اولسون: عيدتان مبارك باد

بايرمدا هارا گئدميشدين: عيد به كجا رفته بودين

گئدديم آتا – آنامي گؤردوم: رفتم پدر- مادرم را ديدم

داها هاردان گؤروش ائتدين: ديگر از كجا ديدن كردي

داغا گئتديم. داداشيم نان چؤله گئتدوخ: به كوه رفتم. با برادرم به صحرا رفتيم

چؤل بوتون گؤيرتي دي: صحرا تمام سرسبزي بود

هانسي گون ائوه قاييتدين: چه روزي به خانه برگشتي

آيين آلتي سي: در ششم ماه هانسي آيين: كدام ماه فروردين!

بو گون آيين نئچه سيدي: امروز چندم ماه است اون دؤردي: چهاردهم ايندي هارداسان: الان كجايي من ايشليرم: من كار مي كنم

اميدوارم كه سال خوب و خوشي داشته باشيد و درس اين جلسه نيز مفيد بوده باشد. مشتاقانه منتظر پيشنهادات و نظريات شما هستيم. ساغ اولون (زنده باشين)

اگه اينجا كليك كنين مي تونين به يك كتاب دستور زبان تركي تمام متن دست پيدا كنيد چنانچه نمي توانيد آن را باز كنيد لطفا ابتدا راست كليك كنيد و سپس گزينه save a ge as را كليك كرده و فايل را در درايو مورد نظر خود ذخيره كنيد تا بتوانيد آن را از روي كامپيوتر خود باز نماييد.

به عنوان يك تمرين شعر مشهور حيدر بابا سروده استاد شهريار را به همراه ترجمه فارسي آن در اينجا بخوانيد (كليك كنيد) click o ead Heyda baba


دوستت دارم به زبان ترکی تبریزی​


عنوان : دوستت دارم به زبان ترکی تبریزی


اگر این مطلب نیاز به اصلاح و یا تکمیل دارد اطلاع دهید
 

بالا