دفاع آگاهانه چیست؟ و چه تفاوتی با دفاع غریزی دارد؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">دفاع آگاهانه چیست؟ و چه تفاوتی با دفاع غریزی دارد؟ | جواب دفاع آگاهانه چیست؟ و چه تفاوتی با دفاع غریزی دارد؟ |<br /> <br /> <span style="color: #0000ff"><b>سوال :</b></span><br /> <br /> دفاع آگاهانه چیست؟ و چه تفاوتی با دفاع غریزی دارد؟<br /> <br /> <b><span style="color: #ff0000">جواب :</span></b><br /> <br /> دفاع آگاهانه چیست و چه تفاوتی با دفاع غریزی دارد توضیح دهید؟ این نوع دفاع متخصص انسان است و دارای تفاوت اساسی با دفاع غریزی است است که از جمله هدف انسان از دفاع حفظ جان، حفظ اعتقادات و میهن خویش است است انسان بر اساس قدرت تفکر و تعقل و یادگیری های قبلی با خطرات مقابله می کند و دفاع غریزی به صورت ناخودآگاه انجام می شود و در بین موجودات زنده مشترک است</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا