در یک کاوش علمی طرح پرسش بعد از کدام مرحله صورت می گیرد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
طرح پرسش بعد از کدام مرحله صورت می گیرد | در یک کاوش علمی طرح پرسش بعد از کدام مرحله صورت می گیرد علوم پنجم |


سوال :

در یک کاوش علمی طرح پرسش بعد از کدام مرحله صورت می گیرد


جواب :


1) مشاهده

2) فرضیه سازی

3) نظریه سازی

4) آزمایش
 
 • برچسب ها
  در یک کاوش علمی طرح پرسش بعد از کدام مرحله صورت می گیرد علوم پنجم طرح پرسش بعد از کدام مرحله صورت می گیرد
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,159
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا