در کتاب فارسی خود بگردید و از میان اشعار کتاب پنج مصرع بیابید - جواب

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
در کتاب فارسی خود بگردید / جواب در کتاب فارسی خود بگردید و از میان اشعار کتاب پنج مصرع بیابید /


در این ساعت از شبکه ی آموزش درس فارسی مقطع پنجم ابتدایی پخش و آموزش داده شد.


حال سوال این است :

در کتاب فارسی خود بگردید و از میان اشعار کتاب پنج مصرع بیابید که ترتیب واژه های آن تغییر نکرده است . سپس آنها را با خط خوش در دفتر خود بنویسید.جواب آن را میتوانید به کمک دیگر بچه ها از انتهای همین مطلب به اشتراک بگذارید تا با نام خودتان آن را منتشر کنیم.
 
 • برچسب ها
  جواب در کتاب فارسی خود بگردید و از میان اشعار کتاب پنج مصرع بیابید در کتاب فارسی خود بگردید
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا