مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,723
66


در کتابی بهار معنا شد معنی | جواب معنی در کتابی بهار معنا شد |


سوال :

در کتابی بهار معنا شد منظور از کتاب چیست


جواب :

کتابی درباره بهار نوشته شد(این کتاب بهار راتوصیف می کند)
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,871
ارسال ها
54,261
کاربران
3,255
جدیدترین کاربران
vanoosh
عقب
بالا