مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
در چه مواردی به جای وضو باید تیمم کرد با جواب | در کجا به جای وضو باید تیمم کرد |

در چه مواردی به جای وضو باید تیمم کرد.jpg

سوال :

در چه مواردی به جای وضو باید تیمم کرد


جواب :

اول
آن که تهیه آب برای وضو یا غسل ممکن نباشد .

دوم اگر به دلیل ترس از دزد و جانور و... یا نداشتن وسیله‏ای که بتوان با آن آب به دست آورد ، دسترسی به آب ممکن نباشد، باید تیمم کرد. و همچنین است اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن به قدری مشقت داشته باشد که مردم تحمل آن را نکنند .

سوم اگر بترسید استفاده از آب سلامت را به خطر بیاندازد و یا باعث طولانی شدن دوره درمان شود باید تیمم نمود. ولی اگر آب گرم ضرر ندارد ، باید با آب گرم وضو بگیرید یا غسل کنید .

چهارم هرگاه بترسید که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برسانید ، خود یا خانواده ، یا دوستان و کسانی که با شما مربوطند مانند کارگر و ... از تشنگی بمیرند یا مریض شوند یا به قدری تشنه شوند که تحمل آن مشقت دارد ، باید به‏ جای وضو و غسل، تیمم نمود . و نیز اگر بترسید حیوانی که مانند اسب و قاطر معمولا برای خوردن سرش را نمی‏برند ، از تشنگی تلف شود ، باید آب را به آن داد و تیمم نمود ، اگر چه حیوان مال شما نباشد. و همچنین است اگر کسی که حفظ جان او واجب است به طوری تشنه باشد که اگر انسان آب را به او ندهد، تلف شود.

پنجم کسی که بدن یا لباسش نجس است و مقدار کمی آب دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی‏ماند ، باید بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمم نماز بخواند . ولی اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیمم کند،باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

ششم اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری ندارد ؛ برای مثال آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن آب و ظرف دیگری ندارد، باید به جای وضو و غسل، تیمم کند.

هفتم هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرید یا غسل کنید، تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت‏خوانده می‏شود و یا در ماه مبارک رمضان اذان گفته می شود ، باید تیمم کنید.خجالت کشیدن عذر شرعی محسوب نمی شود و شما تنها می توانید صبر کنید تا وقت نماز تنگ شود و به جای غسل کردن تیمم کنید و نماز بخوانید ؛البته به دلیل به تاخیر انداختن عمدی نماز تا آن زمان معصیت کرده اید ، ولی نماز صحیح است .توجه بفرمایید که اگر تیمم بدل از غسل کنید تا زمانی نیاز به غسل کردن وجود ندارد که عذر شرعی باقی باشد ؛ بنا بر این اگر به دلیل تنگی وقت تیمم کرده اید ، برای کارهای دیگری که صحیح بودن آن مشروط به غسل کردن است باید غسل کنید .درباره تعداد نمازها و روزه هایی که باطل بوده و قضای آن واجب است، وظیفه شما این است که حداقل و حداکثر تعداد این نمازها و روزه ها را حدس بزنید، وظیفه شما بجا آوردن قضای تعداد کمتر است؛ برای مثال اگر حدس بزنید بین 50 تا 70 روزه از شما قضا شده، قضای 50 روزه برای شما واجب است.
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,373
کاربران
3,359
جدیدترین کاربران
alireza_mirzaei
عقب
بالا