مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

در پوستین خلق افتادن کنایه از چیست با جواب | کنایه در پوستین خلق افتادن |


سوال :

در پوستین خلق افتادن کنایه از چیست


جواب :

در پوستین خلق افتادن به معنی غیبت کردن می‌باشد. در پوستین خلق افتادن به معنی عیب جویی از دیگران است. در گلستان سعدی در باب دوم در اخلاق درویشان در پوستین خلق افتادن ذکر شده است.
 
بالا