در هنگام زمین لرزه کدام یک از مکان های زیر ایمنی بیشتری دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,721
66


در زمان زمین لرزه کدام یک از مکان های زیر ایمنی بیشتری دارد | در هنگام زمین لرزه کدام یک از مکان های زیر ایمنی بیشتری دارد علوم ششم |


در سایت همیارخاص، مجله آموزش هستید...

سوال :

در هنگام زمین لرزه کدام یک از مکان های زیر ایمنی بیشتری دارد


جواب :

1 ) کنار دیوارهای خارجی

2 ) کنار دیوارهای داخلی

3 ) کنار پنجره

4 ) آشپزخانه
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,869
ارسال ها
54,251
کاربران
3,250
جدیدترین کاربران
زهرا حیدری
عقب
بالا